O splošnih pogojih in soglasje

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne strani www.fpjr.si, ki je v lasti Odvetniške pisarne Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o. (v nadaljevanju »izvajalec« ali »FPJR«). Uporabnik oziroma obiskovalec potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

 

Zadevni pogoji uporabe so v nadaljevanju označeni kot pogoji. Spletna stran, spletne dejavnosti in ostale spletne oziroma digitalne storitve oziroma aplikacije izvajalca so v nadaljevanju označene kot spletna stran oziroma spletne storitve ali tudi zgolj kot storitve. Uporabniki oziroma obiskovalci so v nadaljevanju na splošno označeni kot: uporabnik.

 

Pogoji uporabe se uporabljajo za vse uporabnike, ki kot prijavljeni ali neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletne strani izvajalca. Vstop na spletno stran izvajalca pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji in da ste kot uporabnik oziroma obiskovalec spletne strani predhodno jasno in izčrpno seznanjeni s pogoji uporabe, kot tudi o upravljavcu podatkov in piškotkov ter o namenu obdelave podatkov in da se s to politiko strinjate. Pogoji določajo pogoje uporabe spletne strani, spletnega portala in spletne aplikacije ter drugih spletnih vsebin izvajalca ter pojasnjujejo, kako izvajalec uporablja osebne podatke in piškotke.

 

Če s pogoji uporabe ne soglašate, izvajalec odsvetuje uporabo spletne strani ali sodelovanje v spletnih dejavnostih oziroma storitvah izvajalca in priporoča, da te strani oziroma storitev ne uporabljate in jo zapustite.

 

Izvajalec si v prizadevanju, da zaščiti svoje storitve in svoje uporabnike, pridržuje pravico, da blokira ali kakor koli drugače prepreči dostavo kakršne koli e-pošte ali druge komunikacije s spletno stranjo, ali da uporabnikom prepreči kršenje pravic drugih oseb (na primer avtorske pravice). S tehnologijo in drugimi sredstvi, ki jih uporablja, lahko izvajalec prepreči uporabo storitve ali jo prekine.

 

Izvajalec si pridržuje pravico, da vsebino spletne strani in spletnih aplikacij ter vsebin kadar koli, na kakršen koli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremeni ali ažurira brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

O spletnem mestu

Podatki na spletni strani, v spletnih aplikacijah in vsebine so izključno informativne narave, vključno z novicami ''Pravni utrip'', in nimajo nobenih pravnih posledic oziroma na njihovi podlagi ne morejo nastati nikakršne obveznosti ali pravice, niti jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja morebitnih pravic ali zahtevkov, razen če je to izrecno določeno. Izvajalec si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na njegovi spletni strani. Izvajalec ne odgovarja za morebitne jezikovne ali vsebinske pomanjkljivosti, točnost informacij, tehnične ali druge napake ali za pomanjkljivo ažurirane podatke na strani oziroma v vsebinah.

 

Uporaba spletne strani in spletnih aplikacij je na lastno odgovornost. Izvajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletne strani in spletnih aplikacij in/ali vsebin ter/ali informacij ali bi bila povezana z njimi. Izvajalec ne nosi nikakršne odgovornosti glede nemotenega delovanja spletne strani ali spletnih aplikacij. Izvajalec tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last izvajalca, prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Spletna stran oziroma portali in aplikacije lahko vsebujejo tudi povezave do drugih spletnih strani. Ob kliku na povezavo do katere od drugih spletnih strani tretjih oseb se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja zasebnosti podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. Izvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb.

O avtorskih pravicah

Izvajalec je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, fotografije, grafični elementi, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba itd.), objavljenimi na spletni strani oziroma v spletnih aplikacijah. Imetnik vsebin so lahko tudi izvajalčevi partnerji ali pogodbeni sodelavci oziroma so takšne vsebine označene z ustrezno navedbo vira in avtorja. Vsebine, ki jih objavi izvajalec, je dovoljeno pregledovati. Skladno z zakonodajo, ki ureja avtorske in druge sorodne pravice ter intelektualno lastnino, so avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in jih ni treba posebej označevati. Nepooblaščenim osebam se brez predhodne vednosti ali dovoljenja prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela, kot tudi uporaba podatkov oziroma vsebin. Za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami izvajalec ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja.

 

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja izvajalec, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Imetnik znakov in znamk, ki se pojavljajo na spletnih straneh, je izvajalec ali tretja oseba. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

 

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin ali podatkov, naredite povezavo na spletno mesto FPJR. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, je na zahtevo FJPR to dolžan odstraniti.

Nezahtevano pošiljanje idej

Izvajalec ali njegovi zaposleni ne sprejemajo ali pa štejejo za nezahtevane oziroma nenaročene vse ideje, vključno z idejami za nove storitve ali dejavnosti, postopke, materiale ali imena novih storitev. Izvajalec prosi, da se mu ne pošiljajo nezahtevane ideje, predstavitve ali druga dela. Namen teh pravil je, da se izvajalec izogne morebitnemu nerazumevanju ali sporom, ko se utegnejo storitve izvajalca ali dejavnosti zdeti podobne idejam, poslanim izvajalcu. Zato izvajalec prosi, da uporabniki ne pošiljajo nezahtevanih idej in gradiv izvajalcu ali komurkoli, ki je kakorkoli povezan z izvajalcem. Če pa kljub zahtevi, da svojih idej in gradiv izvajalcu ne pošiljate, to vendarle storite, izvajalec ne daje nobenih zagotovil, da bodo ideje ali gradiva obravnavani kot zaupni ali kot uporabnikova last.

Zaščita zasebnosti in varstvo podatkov

To spletno mesto z odlaganjem tako imenovanega ''piškotka'' v brskalnik vašega računalnika lahko zbira določene podatke o vašem obisku, kot so IP-naslov, ime ponudnika spletnih storitev, datum in uro, ko dostopate do spletnega mesta, strani, ki jih obiščete na spletnem mestu, število obiskov in internetni naslov spletnega mesta, neposredno, s katerega ste prišli na naše mesto. Vsak uporabnik ima možnost, da piškotke sprejme ali zavrne oziroma v svojem brskalniku spremeni nastavitve o zavrnitvi piškotkov.

 

Na naši spletni strani lahko najdete tudi novice iz različnih področij, ki so povezane s pravno stroko in se objavljajo zgolj kot nezavezujoče informacije. Na elektronsko prejemanje teh novic se lahko tudi naročite, če predhodno podate soglasje in posredujete podatke o elektronskem naslovu, imenu in priimku, zaposlitvi, delovnem mestu in jeziku, v katerem želite prejemati novice. Za namen pošiljanja teh novic oziroma opredeljevanja skupin naslovnikov za prejemanje posameznih novic po posameznih področjih izvajalec vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke uporabnika v zbirkah osebnih podatkov za neomejeno časovno obdobje. Uporabnik lahko kadar koli po e-pošti na naslov info@fpjr.si ali po telefonu (+386 8 205 21 11) zahteva, da njegove podatke popravimo ali da jih v 15 dneh trajno oz. začasno prenehamo uporabljati. Izvajalec lahko uporabnika izjemoma v 15 dneh od zahteve obvesti o razlogih, zaradi katerih izbrisa, vpogleda, prepisa, kopiranja ipd. ne more omogočiti in ta razlog poskuša čimprej odpraviti. Varstvo osebnih podatkov se zagotavlja skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Uporabnik spletnega mesta in novic soglaša, da izvajalec ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo prek elektronske pošte ali spleta, ter da se izvajalec ne more šteti odgovornega v povezavi s tem.

 

Izvajalec bo vaše osebne podatke, pridobljene prek svojih spletnih strani, skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob uporabi spletne strani ali vsebin izvajalca, se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev izvajalca, in sicer za zagotavljanje pošiljanja novic uporabniku in preverjanje, ali uporabnik uporablja spletno stran in vsebine izvajalca oziroma sodeluje v spletnih dejavnostih izvajalca v skladu s temi pogoji.

 

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnih koli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, e-poštni in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.
Izvajalec od obiskovalcev spletne strani in spletnih aplikacij zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno, in od uporabnikov ne zahteva podatkov, ki bi bili pogoj za obiskovanje njegove spletne strani ali vsebin. Osebne podatke izvajalec zbira izključno v primeru, ko je to potrebno zaradi sodelovanja v določeni dejavnosti, pri čemer pa je tako sodelovanje v tej dejavnosti kot posredovanje osebnih podatkov izključno prostovoljno.

 

Izvajalec brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov podatkov, ki jih pridobi na svoji spletni strani, ne prenaša in ne razkriva nikomur zunaj izvajalca, razen če zakon določa oziroma terja drugače.

 

Izvajalec lahko obdeluje tudi osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, ali če ima za obdelovanje osebnih podatkov pisno privolitev posameznika.
Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Osebni podatki uporabnikov se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.


Izvajalec mora kot upravljavec zbirke osebnih podatkov na zahtevo posameznika – uporabnika dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni; izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in izvajalec nima posebnega pravnega interesa, da podatke hrani; omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje; posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj; posredovati seznam tistih, katerim so bili v skladu z 11. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj.

 

Izvajalec bo uporabniku na njegovo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na njega, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis; posredoval mu bo seznam oseb, ki so jim bili morebiti posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo izvajalec uporabniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

 

Ob vsakem obisku spletne strani izvajalca se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP številko – številko, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzijo brskalnika, čas obiska in podobno). Izvajalec tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

 

Izvajalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani. Zbrane podatke bo izvajalec uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletne strani in v okviru zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij izvajalec ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletne strani ne bo razkril tretjim strankam. Izvajalec bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Odgovornost

Izvajalec ne jamči, da bodo spletna stran ali njene podstrani (vključno z vsemi vsebinami) vedno na voljo, da bo uporaba spletne strani varna in neprekinjena. Izvajalec prav tako ni odgovoren za mrežne in telefonske povezave, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze, kot tudi ne za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletne strani, kot so izgubljeni podatki, izgubo programov, stroški povezave ali za kakršno koli podobno škodo.

Varnost in tretje osebe

Izvajalec je vzpostavil tehnologijo in pravila zaradi zaščite zasebnosti uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo. Izvajalec bo ukrepe posodabljal skladno z razvojem tehnologije.

Nasvet uporabnikom

Uporabnikom svetujemo, naj uporabljajo spletno stran v skladu s splošnimi pogoji uporabe ter navodili ponudnika poti. Uporabniki se morajo zavedati, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe spletne strani s strani tretjih oseb, za kar izvajalec ne odgovarja.

Sprememba in kršenje pogojev

Pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokrat veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, pri čemer so tudi uporabljeni materiali in druge informacije dosegljive prek spletnega portala Informacijskega pooblaščenca (Javne informacije Slovenije, Informacijski pooblaščenec).

 

Te pogoje lahko izvajalec občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Ko izvajalec to naredi, spremeni tudi datum zadnje posodobitve na koncu pogojev. Izvajalec si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni splošne pogoje uporabe brez predhodnega opozorila, sprememba pa začne veljati s samo objavo.

 

Če bo izvajalec bistveno spremenil način, kako uporablja oziroma obdeluje osebne podatke, bo pred uvedbo sprememb uporabnike obvestil na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom ali po potrebi zahteval njihovo privolitev.

 

Izvajalec priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te pogoje, da bodo vedno obveščeni o pogojih uporabe ter o tem, kako izvajalec varuje njihovo zasebnost.
Izvajalec si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do vsebin ali spletne strani. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči izvajalcu ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.


 Morebitne kršitve pri uporabi spletne strani s strani drugih uporabnikov nam sporočite na naslov info@fpjr.si ali naslov družbe.

Stik z izvajalcem

Vprašanja, pripombe in pritožbe, ki so na kakršen koli način povezana s tem spletnim mestom ali vsebinami, lahko naslovite na izvajalca prek elektronskega naslova info@fpjr.si ali na naslov Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc o.p. d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija.

 

Uporabniki lahko v zvezi s temi pogoji, politiko varstva osebnih podatkov ali v zvezi z njihovimi izkušnjami z uporabo spletnih strani izvajalca to sporočijo izvajalcu na elektronski naslov info@fpjr.si.

Morebitni spori in pristojno pravo

Če bi zaradi uporabe spletne strani ali novic prišlo do kakršnih koli sporov med izvajalcem in uporabnikom, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pristojno pa je sodišče v Ljubljani.

 

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe.
Pogoji so bili zadnjič posodobljeni 1. 2. 2017.

 

Ljubljana, 1. 2. 2017
Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc o.p. d.o.o.