Za vas redno spremljamo pravne in davčne novosti, ki jih mesečno objavljamo v našem glasilu Pravni UTRIP, kot tudi v drugih publikacijah.

Maj 2018

Dodatni pogoji za utemeljitev odpovedi iz poslovnega razloga

Vrhovno sodišče je z nedavno odločitvijo odstopilo od dosedanje prakse, ki je delodajalcem vse od uveljavitve ZDR-1 dalje omogočala, da delavcu odpovedo pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, ne da bi bili dolžni preverjati, ali je zaposlitev delavca mogoče ohraniti.

PREBERI VEČ

Kdaj se s pogodbo o zaposlitvi sme dogovoriti pogodbena kazen v škodo delavca?

Po tem, ko smo v juliju 2017 pisali o tem, da je Višje delovno in socialno sodišče v svoji odločbi zavzelo odklonilno stališče glede dopustnosti določanja pogodbenih kazni v pogodbah o zaposlitvi, je najnovejša odločba Vrhovnega sodišča zavzela drugačno stališče.

PREBERI VEČ

Skrajšan in poenostavljen postopek zaposlovanja tujcev

1. junija 2018 se prične uporabljati spremenjen Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki določenim podjetjem omogoča bistveno učinkovitejše in hitrejše zaposlovanje tujcev.

PREBERI VEČ