15. 5. 2018

Skrajšan in poenostavljen postopek zaposlovanja tujcev

1. junija 2018 se prične uporabljati spremenjen Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki določenim podjetjem omogoča bistveno učinkovitejše in hitrejše zaposlovanje tujcev.
Preberi več
15. 5. 2018

Kdaj se s pogodbo o zaposlitvi sme dogovoriti pogodbena kazen v škodo delavca?

Po tem, ko smo v juliju 2017 pisali o tem, da je Višje delovno in socialno sodišče v svoji odločbi zavzelo odklonilno stališče glede dopustnosti določanja pogodbenih kazni v pogodbah o zaposlitvi, je najnovejša odločba Vrhovnega sodišča zavzela drugačno stališče.
Preberi več
15. 5. 2018

Dodatni pogoji za utemeljitev odpovedi iz poslovnega razloga

Vrhovno sodišče je z nedavno odločitvijo odstopilo od dosedanje prakse, ki je delodajalcem vse od uveljavitve ZDR-1 dalje omogočala, da delavcu odpovedo pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, ne da bi bili dolžni preverjati, ali je zaposlitev delavca mogoče ohraniti.
Preberi več
16. 4. 2018

Zakon o varstvu osebnih podatkov ne bo sprejet pravočasno

Državni zbor na naslednjo izredno sejo ni uvrstil predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov. To pomeni, da morajo upravljavci in obdelovalci svoje poslovanje uskladiti z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov najkasneje do 25. 5. 2018, saj ne bo obljubljenega prilagoditvenega obdobja.
Preberi več
16. 4. 2018

Se lahko večkratne obljube plačila dolga in neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti šteje za preslepitev?

Vrhovno sodišče je odstopilo od svoje ustaljene sodne prakse in sklenilo, da za uresničitev znakov kaznivega dejanja poslovne goljufije ne zadošča zgolj navedba, da se je dolžnik zavezal, da bo obveznosti izpolnil oziroma je obljubljal plačilo, nato pa do izpolnitve obveznosti ni prišlo.
Preberi več
16. 4. 2018

Dežurstvo na domu se všteva v delovni čas delavcev

Sodišče Evropske Skupnosti je zavzelo presenetljivo stališče v zvezi z dežurstvom delavcev na domu. Odločitev sodišča namreč napeljuje na to, da je treba tudi dežurstvo na domu obravnavati kot del delovnega časa.
Preberi več
16. 4. 2018

Stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja po novem Gradbenem zakonu

V postopku izdaje gradbenega dovoljenja je pogosto vprašanje, katere tretje osebe lahko sodelujejo kot stranski udeleženci. S tem prispevkom na kratko opisujemo, katere osebe so lahko stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja po novi gradbeni zakonodaji in pod kakšnimi pogoji.
Preberi več
15. 3. 2018

Sodišče Evropske unije ni dopustilo skupinske tožbe zoper Facebook

Znani avstrijski aktivist Max Schrems lahko zoper družbo Facebook uveljavlja le lastne zahtevke, ne pa tudi zahtevke 25.000 drugih potrošnikov.
Preberi več
15. 3. 2018

Sprememba zakona o izvršbi in zavarovanju prinaša spletno dražbo premičnin in nepremičnin

Zakon o spremembah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L) prinaša spremembe pri javnih dražbah. Javne dražbe v sodnih izvršilnih postopkih (tako premičnin kot nepremičnin) se bodo po novem lahko izvajale tudi po spletu.
Preberi več