19. 7. 2022

Kako postopati, ko po sklenitvi pogodbe pride do določenih spremenjenih okoliščin, ki otežujejo izpolnitev obveznosti?

Tako v poslovnem kot zasebnem življenju obstaja tveganje, da se bodo po sklenitvi pogodbe spremenile okoliščine glede sklenjene pogodbe, ki bodo poslabšale/izboljšale pogoje za eno izmed pogodbenih strank. V nadaljevanju preverite, katere možnosti imate v takem primeru oziroma kaj storiti.
Preberi več
18. 7. 2022

Vprašljivost uvrstitve sklepa o lokacijski preveritvi med splošne pravne akte

Nov Zakon o urejanju prostora (»ZUreP-3«) je sklep o lokacijski preveritvi izrecno umestil med prostorske izvedbene akte – s tem naj bi odpravil dilemo glede pravne narave tega akta in pravil, ki se uporabljajo v postopku njegovega sprejemanja. Kako lahko sedaj osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo, v tem postopku sodelujejo?
Preberi več
18. 7. 2022

Delo od doma po (uradnem) zaključku epidemije

Čeprav je delo od doma v Zakonu o delovnih razmerjih urejeno že od leta 2003, so se številni delavci in delodajalci s to obliko dela prvič srečali šele med epidemijo koronavirusa. Delodajalci so ta ukrep uporabljali z namenom zmanjšanja tveganja okužbe, zaradi izrednih okoliščin pa so imeli možnost, da začasno spremembo kraja opravljanja dela odredijo enostransko. Po zaključku epidemije pa sta stranki dolžni upoštevati zahteve, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.
Preberi več
18. 7. 2022

Lokalne oblasti na Hrvaškem so se lotile lastnikov počitniških prikolic

Imate počitniško prikolico na Hrvaškem? Nekatere lokalne oblasti na Hrvaškem napovedujejo konec nelegalni gradnji in postavitvi počitniških prikolic ter mobilnih hišk na kmetijskih zemljiščih in uvedbo visokih denarnih kazni za nelegalne objekte.
Preberi več
31. 5. 2022

Kako lahko lastniki pomagajo svojim hčerinskim družbam prebroditi finančne posledice krize?

Lani sprejet nov Gradbeni zakon (GZ-1) se bo s 1. junijem 2022 pričel uporabljati. Kako bo novi zakon prevetril področje gradnje, si preberite v nadaljevanju.
Preberi več
31. 5. 2022

Novosti Zakona o dohodnini glede plačila za poslovno uspešnost

Spremembe Zakona o dohodnini (»ZDoh-2«) so prinesle ugodnejšo davčno obravnavo plačila za poslovno uspešnost. Tem spremembam pa so morda glede na vsebino koalicijske pogodbe šteti dnevi.
Preberi več
31. 5. 2022

Možnosti legalizacije črne gradnje po novem Gradbenem zakonu

S 1. junijem 2022 se bo pričel uporabljati nov Gradbeni zakon (GZ-1), ki med drugim prinaša tudi spremembe na področju legalizacije objektov. Kako bo z legalizacijo po novem in katere ugodnejše določbe prinaša novi zakon, si preberite v nadaljevanju.
Preberi več
6. 4. 2022

Uporabljati se bo pričel novi Gradbeni zakon (GZ-1)

Lani sprejet nov Gradbeni zakon (GZ-1) se bo s 1. junijem 2022 pričel uporabljati. Kako bo novi zakon prevetril področje gradnje, si preberite v nadaljevanju.
Preberi več
6. 4. 2022

Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte

Vse do nedavne odločitve Ustavnega sodišča je bilo skladno z ZUreP-2 zoper prostorske izvedbene akte mogoče sprožiti upravni spor pred Upravnim sodiščem. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je to v neskladju z Ustavo, obenem pa novi ZUreP-3 prinaša identično rešitev. Kako bo s pravnim varstvom po pričetku uporabe slednjega?
Preberi več
6. 4. 2022

Novi ukrepi za pomoč gospodarstvu

V veljavo je stopil Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki prinaša začasne ukrepe za področje gospodarstva. V nadaljevanju preverite, katere in kako jih uveljavljati.
Preberi več