Področje delovnega prava je področje, s katerim se praktično vsi vsakodnevno srečujemo in sicer bodisi v vlogi delodajalca ali delavca. Delovno pravo se tesno prepleta tako z gospodarskim pravom, kot s pravom varstva osebnih podatkov. Naše stranke so gospodarske družbe vseh velikosti in tudi javnopravne organizacije. S svojimi izkušnjami in znanjem nudimo podporo kadrovskim in pravnim oddelkom na strani delodajalcev ter pomagamo pri preprečevanju sporov in zaščiti pravic strank. V številnih delovnopravnih sporih pa zastopamo tudi interese delavcev.

Svojim strankam nudimo širok spekter storitev, ki obsegajo pripravo vseh dokumentov, povezanih z zaposlovanjem (pogodbe o zaposlitvi, odpovedi pogodb o zaposlitvi), pripravo notranjih aktov delodajalca, oblikovanje internih politik in postopkov, ki podjetjem omogočajo najbolj učinkovito izrabo človeških virov, izpeljavo kadrovskih reorganizacij, vodenja pogajanj s predstavniki delavcev (bodisi sindikati ali svetom delavcev) ter pripravo kolektivnih pogodb in nenazadnje zastopanje strank v primeru (sodnih) sporov, tako v mediacijah kot v postopkih pred sodišči.

Svoje stranke tudi redno opozarjamo na spremembe zakonodaje in pravne rešitve, ki bi lahko pomagale pri poslovanju njihovega podjetja.

Naše storitve na področju delovnega prava zajemajo:

  • pripravo internih aktov družb (pravilniki, sklepi delodajalca ipd.),
  • pripravo in vodenje postopkov kadrovskega prestrukturiranja in postopkov za prekinitev pogodb o zaposlitvi,
  • svetovanje v postopkih sklepanja, spreminjanja in prekinitve kolektivnih pogodb ter pogajanja s predstavniki delavcev ali delodajalcev,
  • pripravo pogodb o zaposlitvi z navadnimi, vodilnimi in poslovodnimi delavci ter svetovanje strankam v postopku sklepanja pogodb,
  • svetovanje in zastopanje strank v disciplinskih postopkih in v postopkih prekinitve delovnega razmerja,
  • zastopanje strank v delovnopravnih in socialnih sporih,
  • svetovanje na področju varstva osebnih podatkov,
  • vodenje postopkov za zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev na delo v tujino.