Področje energetike je še eno od področij, kjer imamo obsežne strokovne reference, saj energetski trg spremljamo že od samih začetkov njegove liberalizacije, s katero so pogodbeni odnosi na energetskem trgu, še posebej na trgu električne energije in zemeljskega plina, postali še bolj kompleksni.

Z dolgoletnim sodelovanjem z domačimi in tujimi energetskimi podjetji smo si pridobili dragocene izkušnje in znanja, predvsem pa vpogled v energetske in borzne trge ter njihove produkte. To nam omogoča učinkovito zastopanje strank v tem sektorju, tudi v najbolj kompleksnih pogodbenih odnosih. Ko govorimo o specifikah, je na področju električne energije in zemeljskega plina bistvena vloga sistemskih operaterjev, ki skrbijo za fizično dobavo energentov. Zaradi njihove specifične vloge je tudi narava pogodbenih odnosov povsem specifična. Bogate izkušnje imamo tudi na področju infrastrukture, vključno z obnovljivimi viri (hidroelektrarne, sončne elektrarne in podobno).

Ker poznamo specifike energetskega sektorja ter domače in tuje zakonodaje, ki ga ureja, vključno s pravom varstva okolja, vam lahko ponudimo celovite in strokovne nasvete. Pri delu nam koristijo tudi izkušnje z vodenjem infrastrukturnih projektov. Na nas se lahko obrnete z vprašanji glede urejanja razmerij med dobavitelji in odjemalci energentov, na področju energetskih investicij, vključno z ukrepi za zagotavljanje učinkovite rabe energije ter ukrepi za doseganja prihrankov in pridobivanjem sredstev s strani Eko sklada. Stranke zastopamo tudi na sodiščih, še posebej v primeru sporov med dobavitelji in odjemalci energentov, kjer je poznavanje specifik tega področja, ki temelji na konkretnih izkušnjah, bistveno za uspešno vodenje spora.

Naše storitve na področju energetskega prava zajemajo:

  • pripravo sporazumov v zvezi z nakupom in prodajo energentov,
  • urejanje pogodbenih odnosov v energetiki,
  • vodenje investicijskih (infrastrukturnih) projektov v energetiki,
  • skrbne okoljevarstvene preglede.