Večina podjetij se na določeni točki svojega obstoja sreča z izzivom uspešnosti in stabilnosti svojega poslovanja. Lahko ste sami tisti, ki ste se znašli pred takšnim izzivom, ali pa se je v stiski znašel vaš poslovni partner. Razlogi za (grozečo) začasno ali trajnejšo nelikvidnost so lahko zelo različni, od izgube ključnih strank, povečanja obratovalnih stroškov ali stroškov dela, zaostritve plačilnih pogojev, izgube virov financiranja in težav pri izterjavi terjatev od dolžnikov. V takšnih primerih je ključno pravočasno poiskati konstruktivne rešitve, ki bodo vaši družbi omogočile, da ob uporabi ustreznih pravnih možnosti, ki jih urejajo predpisi, odpravi svoje težave.

 

Hiter odziv je pomemben tudi zato, da družba v težavah ne izgubi zaupanja svojih poslovnih partnerjev oziroma da ne zamudi priložnosti za poplačilo svojih terjatev. Kot svetovalci smo v podobnih situacijah pomagali najrazličnejšim podjetjem. Vodili smo različna prestrukturiranja podjetij, strankam svetovali v postopkih stečajev in prisilnih poravnav, investitorjem pomagali pri nakupu zdravih jeder iz stečajne mase ter jim pomagali pri pogajanjih z dolžniki in/ali upniki. Stranke zastopamo tudi v sodnih sporih zoper dolžnike ter osebno odgovorne poslovodje in lastnike dolžnikov, ki so se poskušali svojim obveznostim izogniti na nezakonite načine.

 

Težave podjetij pa za marsikatero stranko lahko predstavljajo tudi priložnost za nakup delujočega obrata ali premoženja pod ugodnimi pogoji. V vseh opisanih postopkih je ključno, da hitro dobite strokoven in uporabljiv nasvet in prepričani smo, da vam lahko to ponudimo. 

Naše storitve na področju insolvenčnega prava in prestrukturiranja vključujejo:

  • svetovanje v zvezi s prostovoljnimi postopki prestrukturiranj in likvidacij družb,
  • zastopanje upnikov v slovenskih in čezmejnih insolvenčnih postopkih zoper insolventne dolžnike,
  • priprava pogodb o finančnem prestrukturiranju in svetovanje v teh postopkih,
  • pomoč pri pripravi dokumentov za dokapitalizacijo,
  • pomoč pri pogajanjih z upniki in/ali dolžniki,
  • svetovanje v postopkih nakupa premoženja od insolventnega lastnika,
  • svetovanje in zastopanje v postopkih prodaje in nakupov slabih terjatev, vključno s pripadajočimi zavarovanji,
  • zastopanje v pravdnih postopkih, povezanih z insolvenčnimi postopki,
  • izpodbijanje pravnih dejanj dolžnikov in uveljavljanje odškodninskih zahtevkov zoper odgovorne osebe.