Področje korporacijskega prava ter predvsem prevzemov in združitev je tisto področje, na katerem imamo zagotovo najbolj bogate in raznovrstne izkušnje, saj smo bili kot pravni svetovalci vključeni v izvedbo številnih postopkov nakupov in prodaj podjetij. Sodelovali smo tudi pri številnih statusnopravnih preoblikovanjih večjih družb ter pri ustanovitvah in razdružitvah skupnih podjemov, našim strankam pa pomagamo tudi pri reševanju vsakodnevnih vprašanj s področja korporacijskega prava.

 

Številnim domačim in tujim družbam smo pomagali pri ustanavljanju slovenskih družb, ki smo jih nato spremljali tudi pri razvoju njihovega poslovanja. Strankam svetujemo tudi pri uveljavljanju pravic, ki jih imajo kot večinski ali manjšinski lastniki družb ter pri urejanju razmerij s preostalimi lastniki ter organi vodenja in nadzora družb.

 

Med našimi strankami najdete tako t. i. »start-up« podjetja, kot tudi uveljavljene korporacije. Imamo bogate pretekle izkušnje z delom za mednarodne pravne pisarne ter redno svetujemo pri čezmejnih poslih in transakcijah.

Naše storitve na področju korporacijskega prava obsegajo svetovanje in zastopanje v naslednjih zadevah:

  • postopki ustanovitve družb in skupnih podjemov,
  • pravni postopki v zvezi z nakupom in prodajo podjetij, vključno z izvedbo pravnega skrbnega pregleda, vodenjem pogajanj in pripravo pogodbene dokumentacije,
  • priprava in izvedba postopkov statusnopravnih preoblikovanj gospodarskih družb,
  • priprava in izvedba postopkov likvidacije oz. drugačnega prenehanja družb,
  • priprava in izvedba skupščin ali sklepov gospodarskih družb,
  • zastopanje interesov posameznih družbenikov,
  • splošno svetovanje na področju korporacijskega prava.