Nepremičninsko pravo je multidisciplinarno področje, ki združuje prvine stvarnega in pogodbenega prava, finančnih transakcij, varstva okolja, upravnega in davčnega prava. Prav zato sklepanje nepremičninskih poslov zahteva interdisciplinarni pristop. Strankam s svojim znanjem in izkušnjami nudimo pravno pomoč pri realizaciji domačih in mednarodnih nepremičninskih projektov.

Osredotočamo se na vprašanja, ki se nanašajo na načrtovanje, gradnjo in inženiring nepremičninskih projektov, neposredne in posredne naložbe v gradnjo, financiranje gradnje in nakupa nepremičnin, kot tudi reševanje sporov, povezanih z nepremičninami (gradnja, prodaja, najem). Ne glede na to, ali je naša stranka fizična oseba, podjetje, institucionalni investitor ali morda banka, vedno stremimo k celostni obravnavi vsakega primera ter se trudimo, da so rešitve praktične, ekonomsko smotrne in daljnosežne.

Na nas se lahko obrnete, če potrebujete pomoč pri:

  • sestavi listin pri nakupih, prodajah, obremenitvi ali odsvojitvi nepremičnin,
  • ureditvi najemnih pogodbenih razmerij in vseh vrst služnosti,
  • pravnih vprašanjih, povezanih z gradnjo,
  • načrtovanju, razvoju in zavarovanju nepremičninskih poslov,
  • financiranju nepremičninskih poslov,
  • pripravi pogodb o leasingu,
  • tolmačenju z nepremičninami povezane davčne zakonodaje.