Pravo intelektualne lastnine je prav gotovo eno izmed najbolj pomembnih področij v gospodarstvu 21. stoletja. Vodilna podjetja v globalnem gospodarskem razvoju se danes soočajo z izzivi zaščite računalniških programov in spletnih aplikacij, zaščite blagovnih znamk ter varstvom avtorske pravice.

 

Večletno sodelovanje s kolektivnimi organizacijami in številnimi podjetji iz različnih panog, vključno z največjimi ponudniki IT storitev in knjižnimi založniki, nam omogoča vključenost v dnevni razvoj predpisov in praks na tem področju. Ker slovenski pravni red ne omogoča patentiranja računalniških programov, dajemo poseben poudarek varstvu avtorske pravice in poslovne skrivnosti (tako imenovanim sporazumom NDA – »non disclosure agreement«) ter ustrezno urejenemu licenciranju programske opreme, v primeru spletnih aplikacij pa ustrezno pripravljenim splošnim pogojem za njihovo uporabo.

 

Zavedamo se, da blagovna znamka brez ustrezne zaščite lahko hitro postane predmet zlorabe. Zato vam kot zastopniki tako pred Uradom RS za intelektualno lastnino kot pred Evropskim uradom za intelektualno lastnino (OHIM professional representative) omogočamo sledenje registracijam novih blagovnih znamk ter morebitnim zlorabam pri uporabi zaščitenih znamk. Zastopamo vas v postopkih registracije blagovnih znamk ter pri vlaganju ugovorov zoper registracije blagovnih znamk, ki kršijo vaše pravice.

Naše storitve na področju prava intelektualne lastnine in IT so:

  • registracija blagovnih znamk in modelov,
  • vlaganje ugovorov zoper registracije blagovne znamke in modele,
  • spremljanje (sledenje) blagovnih znamk in modelov,
  • licenčni sporazumi, sporazumi o prenosu pravic intelektualne lastnine,
  • avtorske pogodbe,
  • strategija upravljanja z avtorskimi pravicami,
  • varstvo pred neupravičeno uporabo intelektualne lastnine,
  • splošni pogoji za uporabo spletnih strani.