Prevare so naklepna ravnanja posameznikov, ki imajo za posledico oškodovanje drugega, največkrat zaradi lastnega okoriščanja storilcev. Preiskovanje prevar je nabor specifičnih procesov, usmerjenih v cilj identifikacije storilca, njegovega prevarantskega ravnanja, obsega posledic tega ravnanja, odpravo škode, sprožitve ustreznih postopkov zoper storilca in vzpostavitev preventivnih procesov, da bi zmanjšali ponovitveni rizik. Do prevar prihaja na praktično vseh področjih udejstvovanja fizičnih in pravnih oseb.

Strankam na področju preiskovanja prevar zagotavljamo storitve ob sodelovanju preizkušenih preiskovalcev prevar (CFE), strokovnjakov specifičnih pravnih področjih ter drugih strokovnjakov s povezanih specifičnih področij, tj. računovodstva, IT-forenzike, revizij ipd. S tem zagotavljamo najvišji nivo podpore pri preiskavah v primerih suma vseh oblik gospodarskega kriminala, davčnih, računovodskih, finančnih nepravilnosti, goljufij, podkupovanj, korupcije, kot tudi na konkurenčno-pravnem področju (karteli, vzajemno določanje cen).

Strankam nudimo:

  • izvedbo notranjih preiskav v družbah,
  • zastopanje oškodovancev v postopkih pregona storilcev,
  • uveljavljanje odškodninskih in drugih zahtevkov na podlagi ugotovitev preiskav,
  • pripravo splošnih aktov za preprečevanje rizika prevar (compliance), izobraževanja,
  • krizni management.