Spori so neizbežen del našega vsakdana. Če jih ne rešujemo ažurno in konstruktivno, lahko postanejo predmet reševanja pred sodišči in s tem časovno in finančno breme za stranke postopka. V naši pisarni si zato prizadevamo, da bi strankam primarno pomagali rešiti spore po mirni poti, izvensodno in dogovorno, z alternativnimi metodami reševanja sporov. V tem smislu strankam nudimo vso pomoč in zastopanje v mediacijskih, poravnalnih in arbitražnih postopkih.

Kadar mirna rešitev spora ni možna in je potrebno reševanje v sodnem postopku, strankam nudimo potrebno pravno pomoč in zastopanje pred sodišči, kakor tudi v postopkih pred drugimi državnimi organi, tudi evropskimi institucijami. V okviru zastopanja strankam predstavimo pravne možnosti izida postopka, z njimi oblikujemo strategijo postopka ter cilje in jim zagotovimo strokovno pomoč v postopku.

Naše storitve na področju reševanja sporov obsegajo svetovanje in zastopanje v naslednjih zadevah:

  • zastopanje v sodnih postopkih,
  • zastopanje v arbitražnih postopkih,
  • zastopanje v upravnih sporih,
  • zastopanje v postopkih pred državnimi organi (finančna uprava, carinski organi, inšpektorati in drugi),
  • zastopanje pred Sodiščem Evropske unije,
  • zastopanje v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice,
  • zastopanje v mediacijskih in drugih postopkih za izvensodno reševanje sporov.