Skladnost poslovanja vpliva na vsa pravna področja, še posebej na področja korporacijskega prava, prava varstva osebnih podatkov, delovnega prava in prava varstva konkurence.

Skladnost poslovanja vključuje načrtovanje in izvajanje politik, programov, postopkov in praks, povezanih z delovanjem podjetja, ki zagotavljajo, da to posluje skladno z zakonom in drugimi predpisi, ki regulirajo njegovo delovanje. Obenem ureja tudi ravnanja zaposlenih ter postopke za preprečevanje in odkrivanje morebitnih kršitev.

Programi in politike skladnosti poslovanja se razlikujejo glede na velikost in dejavnost podjetja. Vsem pa je skupno to, da pozitivno vplivajo na poslovanje podjetja in njegove rezultate ter zmanjšujejo možnost za nastanek škode.

Svetujemo družbam vseh velikosti in v dogovoru s stranko vedno poiščemo najbolj primerne rešitve.

Naše svetovanje na področju skladnosti poslovanja obsega naslednje zadeve:

  • odkrivanje pravnih tveganj, povezanih s poslovanjem podjetja,
  • pripravo internih aktov družbe, ki določajo etični in pravni okvir za ravnanje zaposlenih,
  • pripravo sistemov odgovornosti in poročanje organom vodenja,
  • svetovanje in pripravo programov usposabljanja za zaposlene.