Poslovanje vseh podjetij temelji na informacijah in podatkih, ki jih pridobivajo s strani zaposlenih, pogodbenih partnerjev in strank. Gospodarski subjekti upravljajo s celo vrsto občutljivih podatkov (podatki s področja delovnih razmerij in zdravstva, finančnimi informacijami, poslovnimi skrivnostmi), katerih uporaba in hramba je regulirana z različnimi predpisi. Med takšne podatke nedvomno sodijo tudi osebni podatki, katerih varstvo zagotavlja že Ustava, upravljavci zbirk osebnih podatkov pa morajo spoštovati tudi stroga določila Zakona o varstvu osebnih podatkov in drugih področnih zakonov ter ureditev na ravni EU.

Na podlagi poznavanja zakonodaje in dobrih praks na področju varstva (osebnih) podatkov strankam pomagamo pri vzpostavitvi in implementaciji mehanizmov, s katerimi zadostijo zakonskim predpisom in obenem preprečijo zlorabo pridobljenih informacij s strani nepooblaščenih oseb. Stranke vodimo skozi postopke oblikovanja notranjih politik, namenjenih varovanju osebne integritete posameznikov in ugleda pravnih oseb, ki vstopajo v stik z njimi. Poleg tega strankam svetujemo pri reševanju kompleksnih regulatornih vprašanj v zvezi z obdelavo podatkov.

Na področju varstva (osebnih) podatkov strankam nudimo:

  • svetovanje v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov,
  • pripravo notranjih aktov o varovanju osebnih podatkov in soglasij posameznikov za obdelavo podatkov,
  • registracijo in spreminjanje vpisa zbirk osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu,
  • svetovanje glede pogodbene obdelave osebnih podatkov in pripravo pogodb o obdelavi podatkov,
  • svetovanje v zvezi s čezmejnim prenosom osebnih podatkov v EU in tretje države ter zastopanje pred Informacijskim pooblaščencem,
  • zastopanje v upravnih in sodnih postopkih, povezanih z varstvom osebnih podatkov, s poudarkom na njihovem preprečevanju,
  • svetovanje v zvezi s posebnimi področnimi ureditvami (piškotki na spletnih straneh, varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih, neposredno trženje, videonadzor ipd.).