Politika varstva zasebnosti

V Odvetniški pisarni Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o., Bleiweisova cesta 30, SI-1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »FPJR« ali »upravljavec«) cenimo vašo zasebnost, zato stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zagotavljamo vam, da bomo vaše osebne podatke, pridobljene preko naše spletne strani, ali pri poslovanju z vami, zlasti preko telekomunikacijskih sredstev, zbirali, obdelovali, varovali in hranili skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Splošno uredbo o varstvu podatkov) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu) ter določili te Politike varstva zasebnosti (v nadaljevanju: »Politika«).


Namen te Politike je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.


Zavezujemo se, da bodo zbrani osebni podatki uporabljeni v skladu s to Politiko, da bomo varovali zaupnost vaših osebnih podatkov in da bomo zbrane podatke uporabili izključno za namene, za katere ste nam in jih posredovali in jih brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo razkrili nepooblaščenim tretjim osebam. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Kdo je vaš upravljavec podatkov?

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc o.p. d.o.o., Bleiweisova cesta 30, SI-1000 Ljubljana, elektronski naslov: info@fpjr.si, telefonska številka: +386 (0)8 205 21 11. 

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, velja stroga zaupnost.

Katere vaše osebne podatke lahko zbiramo in obdelujemo?

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.


Upravljavec lahko, odvisno od okoliščin posameznega primera, zbira in obdeluje naslednje vaše osebne podatke:


  • kontaktne podatke in podatke o naših strankah (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska in mobilna številka, vaše delovno mesto in pozicija ter naziv vašega delodajalca, sektor, v katerem delate, datum, ura in vsebina poštne ali elektronske komunikacije);
  • podatke o uporabnikih spletnih strani upravljavca (IP naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletnih strani, podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih podstraneh, podatki o opravljenih nastavitvah, idr.);
  • podatke o vnosih v spletne obrazce (npr. prijave na prejemanje naših novic kot je Pravni UTRIP);
  • podatke morebitnih kandidatov za zaposlitev, ki nam jih potencialni kandidati pošljejo na naše kontaktne podatke (npr. podatke navedene v motivacijskem pismu in življenjepisu kot so podatki o izobrazbi, preteklih delovnih izkušnjah, kompetencah in sposobnostih, izobraževanjih in tečajih idr.);
  • druge podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete na katerega od kontaktnih naslovov na naši spletni strani oziroma katere obdelujemo zaradi našega poslovnega oziroma pogodbenega razmerja z vami.

Kako, kdaj in zakaj zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke?

Upravljavec ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oziroma v to privolite (npr. ko se prijavite na prejemanje naših novic), kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev naše zakonske obveznosti ali imamo za obdelavo vaših podatkov zakonite interese (npr. v primeru odgovora na vaša povpraševanja, v primeru zagotavljanja informacij in pošiljanja novic) oziroma kadar je obdelava vaših podatkov posledica poslovnega oziroma pogodbenega razmerja z vami. 

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani in zbrani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo predhodno pisno privolitev.

Posameznik s posredovanjem podatkov daje soglasje za njihovo obdelavo in hkrati potrjuje resničnost vseh navedenih osebnih podatkov.

Obisk spletne strani in piškotki

Naša spletna stran, tako kot vse ostale sodobne spletne strani, uporablja piškotke, s pomočjo katerih lahko zbiramo tudi določene vaše (osebne) podatke. 

Ob vsakem obisku naše spletne strani lahko z odlaganjem tako imenovanega ''piškotka'' v brskalnik vašega računalnika zbiramo določene podatke o vašem obisku, kot so IP-naslov, ime ponudnika spletnih storitev, datum in uro, ko dostopate do spletnega mesta, strani, ki jih obiščete na spletnem mestu, število obiskov in internetni naslov spletnega mesta, s katerega ste prišli na naše mesto in podobno. Obiskovalca zgolj z uporabo teh podatkov v tem trenutku glede na stanje tehnologije ni mogoče enolično identificirati.

Pred namestitvijo bolj invazivnih piškotkov vas bomo vsakič vprašali za vašo privolitev, medtem ko lahko določene druge podatke zbiramo že na podlagi naših zakonitih interesov. 

Podroben opis piškotkov, ki jih uporablja naša spletna stran, najdete na sledeči povezavi: https://www.fpjr.si/si/piskotki.

Pošiljanje povpraševanja in ostala komunikacija z nami

Ko na naše kontaktne podatke (naslov, elektronske naslove, telefonske številke), objavljene na naši spletni strani, pošljete povpraševanje glede naših pravnih storitev, vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namene priprave odgovora na vaše povpraševanje, da vam zagotovimo potrebne informacije in da vam zagotovimo storitve, po katerih ste povpraševali ter za namene naše interne administracije in vodenja našega poslovanja. V ta namen zbiramo zgolj tiste vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete na prostovoljen način. 

Posredovane kontaktne podatke lahko na podlagi našega zakonitega interesa obdelujemo tudi za osnovno prilagojeno komuniciranje z vami preko elektronske pošte, z namenom, da vam skušamo predstaviti ustrezne storitve ali vam posredovati informacije, ki bi vam bile lahko zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z nami. Pri tem ne uporabljamo nikakršnega (avtomatskega) profiliranja, temveč zgolj izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. Od tovrstnega komuniciranja se lahko kadarkoli brezplačno odjavite na način, da nam pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@fpjr.si. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v poglavju »Vaše pravice«.

Prijava na Pravni UTRIP in druge elektronske novice

Na naši spletni strani ali preko odgovora na prejeto elektronsko sporočilo se lahko naročite na prejemanje našega mesečnega glasila Pravni UTRIP in na prejemanje ostalih pravnih in davčnih novic. 

V takem primeru vaše osebne podatke, ki nam jih zaupate v postopku prijave na prejemanja novic, uporabljamo izključno za pošiljanje Pravnega UTRIPA in ostalih pravnih in davčnih novic. Če ste k temu privolili, vas lahko obvestimo tudi o morebitnih dogodkih in seminarjih, ki jih organiziramo v naši odvetniški pisarni.

Posredovani podatki se obdelujejo na podlagi vaše izrecne privolitve, pri čemer lahko privolitev za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli brezplačno prekličete, tako da kliknete ustrezno povezavo v vsakem posameznem oglasnem sporočilu ali nam pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@fpjr.si. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v poglavju »Vaše pravice«.

Pošiljanje prošenj za zaposlitev

Če nam na naše kontaktne podatke pošljete spontano prijavo na delovno mesto, podatke, ki nam jih posredujete (npr. motivacijsko pismo in življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev), nadzorujete vi.

Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke obdelovali zgolj za namen izvedbe postopkov izbire morebitnih kandidatov za delovna mesta, kontaktiranja o (ne)izboru, povabila na morebitni razgovor, morebitno pripravo osnutka pogodbe o zaposlitvi ter zaradi obrambe naših zahtevkov v primeru spora zaradi domnevne diskriminacije pri vodenju postopka izbire.

Kako in kdaj vaše osebne podatke delimo z drugimi?

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovani tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve, razen če veljavna zakonodaja od nas zahteva drugače. Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnih koli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, elektronski naslovi in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Seznanjamo vas, da lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupamo našim poslovnim partnerjem (t.i. pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej Politiki. Posredovane podatke omenjeni partnerji skrbno varujejo in ne hranijo na zalogo, ter jih ne uporabljajo za lastne namene. Obdelovalci so posredovane podatke upravičeni uporabljati samo za izvrševanje svojega dela.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki lahko razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

  • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
  • administratorju in skrbniku spletne strani;
  • računovodskemu servisu;
  • ponudnikom storitev računalništva v oblaku in ponudnikom pošiljanja elektronskih sporočil (npr. Mailchimp in drugi);
  • ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov.

Zavezujemo se, da niti mi niti drugi uporabniki, vaših osebnih podatkov ne bodo posredovali ali prenesli v tretjo državo izven Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora ali v mednarodno organizacijo brez ustrezne stopnje zaščite. Vaši osebnih podatki se lahko posredujejo v ZDA, pri čemer so vsi naši pogodbeni obdelovalci v ZDA vključeni v program zasebnostnega ščita EU-ZDA (t.i. Privacy Shield). 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Upravljavec se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni. Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrisali ali anonimizirali, tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.

Tiste podatke, ki obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Podatke, ki jih obdelujemo zaradi izvedbe poslovnega oziroma pogodbenega odnosa z vami, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še ves čas, ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe, razen v primeru spora v zvezi s pogodbenim razmerjem.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali naših zakonitih interesov, npr. v primeru pošiljanje elektronskih novic, hranimo trajno do preklica te privolitve z vaše strani oziroma do zahteve po prekinitvi obdelave, pri čemer se zavezujemo, da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjali v rednih časovnih intervalih. Podatke bomo pred preklicem izbrisali le, če je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. če bi prenehali pošiljati naše novice) ali če tako določa zakon.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe še 10 let od leta izdaje računa. V tem času je obdelava podatkov omejena. 

Vašo samoiniciativne prijave za zaposlitev bomo hranili do dve leti, v primeru da vas povabimo na razgovor, pa tudi ves čas izvedbe postopka za zaposlitev in še 30 dni po tem, ko boste prejeli obvestilo o (ne)izboru oziroma za čas morebitnega sodnega postopka. Če bomo ocenili, da je vaša prijava morda zanimiva za kakšno drugo delovno mesto ter bi vašo prijavo na delo želeli hraniti dlje časa, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas povprašali za vašo privolitev.

Kako zagotavljamo varnost vaših podatkov?

Vaše podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naših spletnih strani, po telekomunikacijskih kanalih ali na kakršenkoli drug način, skrbno varujemo pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Osebni podatki se shranjujejo na varnih računalniških napravah in serverjih, pri čemer so podatki, kjer je to mogoče, kriptirani. 

Naše postopke in procese informacijske varnosti pregledujemo v rednih časovnih intervalih, s čimer zagotavljamo, da so naši IT sistemi varni in zaščiteni. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

V primeru, da so na naših spletnih straneh objavljene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z nami, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito vaših podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako ne moremo zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo prek elektronske pošte ali spleta, ter se s tem v zvezi ne moremo šteti za odgovorne.

Kaj je vaša odgovornost?

Informacije, ki nam jih posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da nam določenih podatkov ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na naši spletni strani ne boste mogli dostopati, prav tako vam v takih primerih ne bomo mogli odgovoriti na vaše povpraševanje ali vas kontaktirati za namen zaposlitve pri nas.

Če se spremenijo vaši osebnih podatki (npr. poštna številka, elektronski naslov, naslov, telefonska številka idr.), vas prosimo, da nas o spremembah prav tako obvestite na elektronski naslov: info@fpjr.si.

Kakšne so vaše pravice?

Upravljavec vam dosledno zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov. Katere pravice vam pripadajo, zavisi od okoliščin konkretne obdelave vaših podatkov, zato ni nujno, da vam v konkretnem primeru pripadajo vse od spodaj navedenih pravic.
Pravice Kaj pomenijo?
Pravica do preklica privolitve Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.

Vašo privolitev na pošiljanje novic lahko kadarkoli brezplačno prekličete s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na elektronski naslov: info@fpjr.si. Preklic privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.
Pravica dostopa do osebnih podatkov Kot posameznik imate od upravljavca pravico dobiti potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne. Če je temu tako, imate pravico, da vam omogočimo dostop do vaših osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje) ter da vam podamo informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov idr.).
Pravica do popravka Kot posameznik imate pravico doseči, da vam omogočimo popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami in da vam omogočimo dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov. V ta namen imate pravico, da nam posredujete dopolnilno izjavo z ažurnimi osebnimi podatki.
Pravica do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe) Pravico imate doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, če obstaja eden izmed razlogov iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. če podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, če prekličete privolitev in za obdelavo in ne obstaja nobena druga pravna podlaga, če ugovarjate obdelavi, pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti interesi, če so bili osebnih podatki obdelani nezakonito idr.).
Pravica do omejitve obdelave Pravico imate doseči, da upravljavec omeji obdelavo vaših podatkov, če obstaja en od naslednjih primerov:
(i) če oporekate točnosti obdelave podatkov, za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov;
(ii) če je obdelava nezakonita, vi pa namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave;
(iii) če upravljavec podatkov ne potrebuje več, potrebujete pa jih vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali
(iv) če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.
Pravica do prenosljivosti podatkov Kot posameznik imate pravico, da prejmete vaše osebne podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ter da te podatke neposredno posredujemo drugemu upravljavcu, pri čemer to velja le v primeru, če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Pravica do ugovora Če obdelava podatkov temelji na naših zakonitih interesih, imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov. V takem primeru bomo nadaljevali z obdelavo vaših osebnih podatkov le v primeru, če bomo dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, lahko kadarkoli in brezplačno ugovarjate brez navedbe razlogov, tako da nam pošljete sporočilo na elektronski naslov: info@fpjr.si. Če ugovarjate obdelavi vaših podatkov za namene neposrednega trženja, bomo nemudoma prenehali obdelovati vaše podatke za te namene.
Če sumite, da pri obdelavi vaših podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, na naslovu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si. 

Kako stopiti v stik z nami?

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri FPJR na telefonski številki: +386 (0)8 205 21 11 ali na elektronskem naslovu: info@fpjr.si

Zavezujemo se, da bomo na vaše zahteve odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko od vas zahtevamo dodatne podatke. Če vas kljub temu ne bomo mogli zanesljivo identificirati, bomo morali na žalost vašo zahtevo zavrniti.

Spremembe te Politike


Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. 

Prav tako vas bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani, po elektronski pošti).
Verzija: 1.0

Posodobljeno: maj, 2018