15. 12. 2020

ZIUOPDVE oz. PKP6 – spremembe na področju delovnega prava

Državni zbor je 25. novembra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (»ZIUOPDVE«) oziroma t. i. »šesti koronazakon« ali »PKP6«, ki je stopil v veljavo 28. novembra 2020. PKP6 na področju delovnega prava prinaša predvsem spremembe in dopolnitve določb petega koronazakona (»ZZUOOP«) v zvezi z ukrepoma delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in nadomestila plač delavcem, ki zaradi določenih objektivnih okoliščin ne morejo opravljati dela, posega pa tudi v opravljanje dela od doma. Del sprememb je tudi posledica dejstva, da je bila z 18. oktobrom 2020 v Sloveniji ponovno razglašena epidemija COVID-19. V nasprotju z besedilom predloga PKP6 pa Državni zbor ni sprejel podaljšanja subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, kar pomeni, da ta ukrep (zaenkrat) ostaja v veljavi zgolj do 31. decembra 2020.
Preberi več
20. 11. 2020

Spremembe poslovanja sodišč in prekinitev teka rokov

Glede na trenutno epidemiološko situacijo je predsednik Vrhovnega sodišča že s 16. novembrom 2020 omejil poslovanje sodišč – razen v nujnih zadevah so vsi naroki preklicani, v nenujnih zadevah tudi ne tečejo procesni roki. S sklepom Vlade, ki velja od 20. novembra dalje, pa je vsaj za en mesec prekinjen tudi tek rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom (tj. materialni roki).
Preberi več
27. 10. 2020

ZZUOOP oz. PKP5 – novosti na področju delovnega prava

23. oktobra 2020 je bil objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (»ZZUOOP«) oziroma t. i. peti koronazakon, ki (med drugim) podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, kot tudi nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene in ponovno ureja nadomestilo plač delavcem zaradi nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva. Uvedena je tudi pravica delavca do kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, ne da bi delavec moral pridobiti bolniško potrdilo.
Preberi več
15. 7. 2020

Sprejet je bil že četrti »koronazakon«; kaj to pomeni za delodajalce?

Državni zbor je dne 9. julija 2020 sprejel četrti koronazakon, ki na delovnopravnem področju prinaša nove ukrepe (nadomestilo za čas odrejene karantene) ter podaljšuje določene že veljavne ukrepe (podaljšanje ukrepa subvencioniranja nadomestila za čakanje na delo).
Preberi več
13. 7. 2020

Mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2 in osebami, ki jim je bila odrejena karantena

Četrti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije COVID-19 prinaša tudi uvedbo mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2 in osebami, ki jim je bila odrejena karantena. Pri tem pa je najbolj sporna obvezna namestitev aplikacije; kršitev določbe o obvezni namestitvi je prekršek, ki se kaznuje z globo od 100,00 do 600,00 EUR.
Preberi več
2. 6. 2020

Kaj prinaša Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 na delovnopravnem področju?

Državni zbor je dne 29. maja 2020 sprejel tretji koronazakon, ki se uporablja od 1. junija 2020 dalje in prinaša nove ukrepe na delovnopravnem področju, predvsem odrejanje dela s skrajšanim delovnim časom in podaljšanje ukrepa subvencioniranja nadomestila za čakanje na delo.
Preberi več
20. 5. 2020

Epidemija preklicana – kako je z veljavo interventne zakonodaje?

Vlada RS je dne 14. maja 2020 z odlokom preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ter določila, da se odlok začne uporabljati z datumom 31. maja 2020. Preklic epidemije vpliva tudi na veljavnost interventne zakonodaje, vendar to ne pomeni, da se z dnem 1. junija 2020 prenehajo uporabljati vsi ukrepi iz področne interventne zakonodaje.
Preberi več
20. 5. 2020

ZIUZEOP-A uvaja spremembe tudi na področju insolventnosti

Zaradi posledic epidemije covid-19 je ZIUZEOP uvedel določene spremembe, ki se nanašajo na obveznosti poslovodij pri nastopu insolventnosti podjetja, podaljšanje rokov za opravo zakonsko obveznih dejanj ipd.
Preberi več
20. 5. 2020

Spremembe v delovanju sodišč v času interventnih ukrepov

Od 5. maja 2020 dalje sodišča odločajo in vročajo sodna pisanja tudi v nenujnih zadevah, če lahko pri tem zagotovijo varovanje zdravja in življenja ljudi ter preprečitev širjenja virusne okužbe.
Preberi več
8. 5. 2020

Novela ZIUZEOP-A je ponovno spremenila pravila in pogoje za uveljavljanje pomoči za delodajalce

Državni zbor RS je dne 28. aprila 2020 sprejel novelo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), s katero je že tretjič v času epidemije COVID-19, spremenil pravila in pogoje pod katerimi lahko delodajalci uveljavljajo pravico do različnih oblik državnih pomoči. Na področju delovnega prava je novela odpravila nekaj dosedanjih dilem in nejasnosti, a hkrati odprla številne nove.
Preberi več