28. 3. 2020

Kaj prinaša Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV2 (CoVID-19)?

V novički Vpliv epidemije na sodne, upravne in druge javnopravne zadeve oz. postopke, smo že pojasnili, kakšni so cilji predmetnega zakona.
Preberi več
23. 3. 2020

Interventni ukrepi bodo razbremenili tudi nekatere kreditojemalce

Na podlagi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (v nadaljevanju: ZIUOPOK) bodo morale banke (in podružnice) s sedežem v Sloveniji, kreditojemalcem, kot jih opredeljuje ZIUOPOK, na podlagi vloge odobriti odlog plačila tistih obveznosti (po kreditni pogodbi) za 1 leto, ki do razglasitve epidemije (do 12.3.2020) še niso zapadle v plačilo, vse pod pogojem, da bo kreditojemalec izkazal, da izpolnjuje pogoje, kot jih določa ZIUOPOK.
Preberi več
20. 3. 2020

Kaj prinaša Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov?

Sprejet je zakon, ki delodajalcem omogoča delno povračilo nadomestila plače za čakanje na delo doma in odlog plačila določenih prispevkov za socialno varnost za samozaposlene.
Preberi več
20. 3. 2020

Sprejet je bil zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Državni zbor je danes, dne 20. marca 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), ki uvaja številne ukrepe za lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti davčnih zavezancev in podaljšuje roke za predložitev premoženjskih bilanc, zaključnih računov in letnih poročil.
Preberi več
17. 3. 2020

Vpliv epidemije na sodne, upravne in druge javnopravne zadeve oz. postopke

Na podlagi Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih Vrhovnega sodišča, sodišča od 16. marca 2020 dalje poslujejo v enakem obsegu, kot v času t.i. »sodnih počitnic« (tj. med 15. julijem in 15. avgustom vsako leto). Kaj to pomeni?
Preberi več
17. 3. 2020

Vpliv koronavirusa na izvajanje obveznosti iz delovnega razmerja

Ključni izzivi s katerimi se delodajalci soočamo vsled koronavirusa so (i) zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v opisanih okoliščinah, (ii) zmanjšanje potreb po delu zaradi koronavirusa, (iii) (pričakovane) likvidnostne težave ter (iv) s tem povezane spremembe pri organizaciji dela. Spodaj predstavljamo nekaj izhodišč za soočanje s ključnimi izzivi na področju delovnega prava.
Preberi več
17. 3. 2020

Pravna bit koronavirusa (CoVID-19) in nekaj iztočnic o vplivu koronavirusa na obstoječa pogodbena razmerja

Koronavirus (CoVID-19) je v nekaj več kot tednu dni, odkar je bila v Sloveniji evidentirana prva okužba s tem smrtonosnim virusom (4. marec 2020), v naša življenja vnesel številne skrbi in negotovosti, tako na zasebnem, kot tudi na poklicnem področju. V nadaljevanju tega sestavka predstavljamo nekaj izbranih aktualnih pravnih vprašanj in usmeritev za reševanje le-teh v praksi.
Preberi več