20. 11. 2020

Spremembe poslovanja sodišč in prekinitev teka rokov

Glede na trenutno epidemiološko situacijo je predsednik Vrhovnega sodišča že s 16. novembrom 2020 omejil poslovanje sodišč – razen v nujnih zadevah so vsi naroki preklicani, v nenujnih zadevah tudi ne tečejo procesni roki. S sklepom Vlade, ki velja od 20. novembra dalje, pa je vsaj za en mesec prekinjen tudi tek rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom (tj. materialni roki).
Preberi več