8. 5. 2020

Novela ZIUZEOP-A je ponovno spremenila pravila in pogoje za uveljavljanje pomoči za delodajalce

Državni zbor RS je dne 28. aprila 2020 sprejel novelo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), s katero je že tretjič v času epidemije COVID-19, spremenil pravila in pogoje pod katerimi lahko delodajalci uveljavljajo pravico do različnih oblik državnih pomoči. Na področju delovnega prava je novela odpravila nekaj dosedanjih dilem in nejasnosti, a hkrati odprla številne nove.
Preberi več
8. 5. 2020

Spremembe gradbene zakonodaje v okviru protikoronskega paketa

Državni zbor je dne 28. aprila 2020 sprejel novelo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), s katerim je nekoliko nepričakovano in sporno posegel tudi na področje gradbene zakonodaje. Zakon je začel veljati v petek, 1. maja 2020.
Preberi več
8. 5. 2020

Poroštvena shema v okviru drugega protikoronskega paketa

Dne 1. maja 2020 je začel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE). Omenjeni zakon opredeljuje podlago in pogoje, po katerih bo Republika Slovenija nastopala kot porok za obveznosti kreditojemalcev, ki so ali bodo (med 12. marcem 2020 in 31. decembrom 2020) pri bankah v Republiki Sloveniji sklenili kreditno pogodbo.
Preberi več
3. 4. 2020

Kaj prinaša zakon o interventnih ukrepih na področju izvršb in insolvenčnih postopkov?

Državni zbor RS je po nujnem postopku sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije CoVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).
Preberi več
3. 4. 2020

Prvi »protikoronski megazakon« in njegov vpliv na delovna razmerja

Včeraj je Državni zbor RS sprejel t.i. »protikoronski megazakon«, ki uvaja številne nove ukrepe na različnih področjih vsakdanjega poslovnega in zasebnega življenja. V tej novici se osredotočamo na najpomembnejše ukrepe s področja delovnega prava in (deloma tudi) socialne varnosti.
Preberi več
3. 4. 2020

Poslovodje, ne ponavljajte napak drugih iz preteklosti - pri ponovnem zagonu podjetij upoštevajte pravila finančnega poslovanja podjetij

V posledici epidemije CoVID-19 je potrebno paziti tudi na obveznosti, ki jih imata poslovodstvo in nadzorni svet po zakonodaji, ki ureja finančno poslovanje podjetij in postopke insolventnosti. Pravočasna izvedba vseh obveznosti glede finančnega poslovanja v času, ko se družba sooča s finančnimi težavami, ima lahko pomembne posledice, tako za prihodnost družbe kot za odgovornost njenih organov.
Preberi več
2. 4. 2020

Je mogoče od zavarovalnice zahtevati povrnitev škode nastale v povezavi z izbruhom bolezni CoVID-19?

Zaradi različnih ukrepov in prepovedi povezanih z obvladovanjem širjenja epidemije CoVID-19 je pri subjektih na trgu prišlo do zmanjšanega obsega poslovanja in nastanka poslovne škode, saj svoje dejavnosti ne morejo izvajati, ali jo lahko izvajajo samo omejeno (npr. spletna prodaja). Pri tem se pri teh osebah odpira vprašanje kritja nastale škode s strani zavarovalnice, pri kateri imajo sklenjeno zavarovanje obratovalnega zastoja ali morebitno drugo relevantno zavarovanje.
Preberi več
28. 3. 2020

Kaj prinaša Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV2 (CoVID-19)?

V novički Vpliv epidemije na sodne, upravne in druge javnopravne zadeve oz. postopke, smo že pojasnili, kakšni so cilji predmetnega zakona.
Preberi več
23. 3. 2020

Interventni ukrepi bodo razbremenili tudi nekatere kreditojemalce

Na podlagi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (v nadaljevanju: ZIUOPOK) bodo morale banke (in podružnice) s sedežem v Sloveniji, kreditojemalcem, kot jih opredeljuje ZIUOPOK, na podlagi vloge odobriti odlog plačila tistih obveznosti (po kreditni pogodbi) za 1 leto, ki do razglasitve epidemije (do 12.3.2020) še niso zapadle v plačilo, vse pod pogojem, da bo kreditojemalec izkazal, da izpolnjuje pogoje, kot jih določa ZIUOPOK.
Preberi več
20. 3. 2020

Kaj prinaša Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov?

Sprejet je zakon, ki delodajalcem omogoča delno povračilo nadomestila plače za čakanje na delo doma in odlog plačila določenih prispevkov za socialno varnost za samozaposlene.
Preberi več