Za vas redno spremljamo pravne in davčne novosti, ki jih mesečno objavljamo v našem glasilu Pravni UTRIP, kot tudi v drugih publikacijah. Starejše objave pa lahko preverite s klikom na povezavo Publikacije.

28. september 2023

(Obvezno) uvajanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Z začetkom avgusta je pričel veljati Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), katerega cilj je doseči podnebno nevtralnost, in sicer prek povečanja deleža energije, proizvedene iz obnovljivih virov, v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji. V nadaljevanju predstavljamo nekatere ključne ukrepe, ki jih je zakonodajalec predvidel v novem zakonu.

PREBERI VEČ