17. 6. 2020

Ravnanje naročnikov v primeru neizpolnjevanja pogojev podizvajalcev

Ponudniki imajo v postopkih javnih naročil velikokrat vprašanja, povezana z referencami, ki jih zanje zagotavljajo podizvajalci. Upoštevajoč medijsko odmevno odločitev DKOM, bodo odslej naročniki morali ponudnike pozvati k zamenjavi podizvajalcev, če slednji ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje ali zanje obstajajo razlogi za izključitev.
Preberi več
17. 6. 2020

Kakšne so posledice izrečenih sankcij Inšpektorata za delo za delodajalce?

Delodajalci zaradi razmeroma nizkih glob pogosto ocenijo, da se kakšna kršitev »splača«, pri tem pa prezrejo, da ima sankcija v prekrškovnem postopku lahko daljnosežne posledice na njihovo poslovanje (npr. pri zaposlovanju tujcev, javnih naročilih itn.).
Preberi več
17. 6. 2020

Varstvo slovenskega strateškega premoženja pred nezaželenimi tujimi vlagatelji

Državni zbor je 30. maja 2020 sprejel tretji paket ukrepov, sprejetih v okviru preprečevanja posledic COVID-19. V tem zakonu (ZIUOOPE) precejšnjo pozornost vzbuja 11. poglavje, ki uvaja pregled neposrednih tujih naložb.
Preberi več
20. 5. 2020

Epidemija preklicana – kako je z veljavo interventne zakonodaje?

Vlada RS je dne 14. maja 2020 z odlokom preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ter določila, da se odlok začne uporabljati z datumom 31. maja 2020. Preklic epidemije vpliva tudi na veljavnost interventne zakonodaje, vendar to ne pomeni, da se z dnem 1. junija 2020 prenehajo uporabljati vsi ukrepi iz področne interventne zakonodaje.
Preberi več
20. 5. 2020

ZIUZEOP-A uvaja spremembe tudi na področju insolventnosti

Zaradi posledic epidemije covid-19 je ZIUZEOP uvedel določene spremembe, ki se nanašajo na obveznosti poslovodij pri nastopu insolventnosti podjetja, podaljšanje rokov za opravo zakonsko obveznih dejanj ipd.
Preberi več
20. 5. 2020

Spremembe v delovanju sodišč v času interventnih ukrepov

Od 5. maja 2020 dalje sodišča odločajo in vročajo sodna pisanja tudi v nenujnih zadevah, če lahko pri tem zagotovijo varovanje zdravja in življenja ljudi ter preprečitev širjenja virusne okužbe.
Preberi več
20. 5. 2020

Sprememba pravic potrošnikov pri odpovedi potovanj

Zadnja sprememba interventne zakonodaje, sprejeta zaradi epidemije covid-19, je posegla tudi v določene pravice potrošnikov pri odpovedi potovanj.
Preberi več
20. 5. 2020

Na kaj vse morate paziti pri uvedbi spletne trgovine?

V luči ukrepov, povezanih z epidemijo covid-19, ki veljajo glede omejitev neposredne prodaje blaga potrošnikom, se čedalje več podjetij odloča za prodajo prek spletne trgovine. V nadaljevanju smo pripravili pregled najpomembnejših zakonskih obveznosti, ki jih morate spoštovati pri opravljanju spletne prodaje.
Preberi več
20. 4. 2020

Novela Stvarnopravnega zakonika – novo stvarnopravno razmerje na področju nepremičnin

1. julija 2020 bo stopila v veljavo novela Stvarnopravnega zakonika, ki prinaša v slovenski pravni red nov institut povezane nepremičnine – ta je po značilnostih podoben stvarnopravnemu razmerju etažne lastnine.
Preberi več
20. 4. 2020

Novosti novele Zakona o industrijski lastnini ZIL-1E

29. marca 2020 je v veljavo stopila novela Zakona o industrijski lastnini, ki prinaša marsikatere spremembe na področju varstva pravic industrijske lastnine (tj. znamk, patentov, modelov itd.).
Preberi več