21. 6. 2019

Ali ste že poskrbeli za ustrezno zaščito poslovnih skrivnosti?

V našem mesečnem glasilu Pravni utrip smo letos že pisali o novem Zakonu o poslovni skrivnosti (ZPosS), ki velja od 20. 4. 2019 dalje. S tem obvestilom pa vam želimo podati še nekaj dodatnih priporočil glede ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti, če želite, da bodo vaše poslovne skrivnosti uživale pravno varstvo po novem zakonu.
Preberi več
22. 5. 2019

Spremembe na področju avtorskih pravic in Direktiva o avtorskih pravicah

Nova Direktiva o avtorskih pravicah na ravni Evropske unije prinaša več novosti, ki naj bi bile nujne zaradi prilagajanja tehnološkemu napredku, vendar so po mnenju strokovnjakov lahko do določene mere precej sporne.
Preberi več
22. 5. 2019

Pravice potnikov v letalskem prometu v Evropski uniji

Bliža se čas poletnih počitnic in s tem čas potovanj, ki se vse pogosteje opravljajo ravno z letalskim prometom. Ker se tudi na počitnicah lahko pripetijo nevšečnosti, vam v tem članku na kratko opisujemo pravice, ki jih imate kot letalski potniki v primeru zamude ali odpovedi poleta oziroma izgubljene prtljage.
Preberi več
22. 5. 2019

Regres za letni dopust 2019: Odgovori na nekatera aktualna vprašanja iz prakse

Da sta maja 2019 začeli veljati noveli ZDoh-2U in ZPIZ-2F, ki sta zmanjšali (oziroma do določene višine celo ukinili) obremenitev regresa za letni dopust z dohodnino in socialnimi prispevki, »čivkajo že vrabci na strehi«. V nadaljevanju članka pa vam podajamo nekaj odgovorov na najaktualnejše dileme, ki so se v zvezi s tem pojavile v praksi.
Preberi več
17. 4. 2019

Ustanovitev Evropskega organa za delo (European Labour Authority)

Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU so 14. marca 2019 dosegli začasni dogovor o predlogu Komisije za ustanovitev evropskega organa za delo.
Preberi več
17. 4. 2019

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v primeru spremembe prebivališča

V času trajanja delovnega razmerja številni delavci spremenijo kraj svojega (dejanskega) prebivališča. Pri tem se pojavi vprašanje, ali je delavec zaradi spremembe bivališča upravičen do povračila višjih (ali nižjih) stroškov prevoza na delo in z dela, ter kateri kraj je merodajen za odmero stroškov prevoza.
Preberi več
17. 4. 2019

Sprejet Zakon o poslovni skrivnosti

Državni zbor je na seji 26. 3. 2019 sprejel besedilo Zakona o poslovni skrivnosti, ki pojem poslovne skrivnosti opredeljuje drugače, kot ga je do sedaj opredeljevala področna zakonodaja.
Preberi več
13. 3. 2019

Ničnost pogodbe za prodajo nepremičnine, ki je nezakonito zgrajena

V lanski oktobrski številki Pravnega utripa ste lahko prebrali novico glede obveznosti notarjev, da preverjajo gradbeno dovoljenje za objekt, ki je predmet prodaje. V javnosti 93. člen GZ še vedno odmeva, saj naj bi oviral promet z nepremičninami v Republiki Sloveniji. Pa je to res tako?
Preberi več
13. 3. 2019

Kdaj omejitev zastopanja poslovodij učinkuje v razmerju do tretjih oseb?

V praksi se pojavlja veliko nejasnosti glede tega, katere omejitve zastopanja zakonitih zastopnikov družb (poslovodstva oz. uprave) dejansko ustvarjajo učinke navzven. Navedeno vprašanje je še posebej relevantno takrat, ko presojamo pravne posledice posla, pri katerem je zakoniti zastopnik prekoračil svoja pooblastila.
Preberi več
13. 3. 2019

Na vidiku je obsežna davčna reforma

Se nam spomladi obeta še ena obsežna reforma na področju dohodnine in obdavčitve dela, dohodkov iz kapitala ipd.?
Preberi več