15. 3. 2021

Lastniki nepremičnin morate nujno preveriti, če ste v zemljiško knjigo vpisani s svojim EMŠO

Državni zbor opravlja drugo obravnavo predloga Zakona o katastru nepremičnin (ZKN). Novost ZKN, ki lahko ima največje posledice za državljane in državljanke se nanaša na obveznost vpisa vseh zahtevanih podatkov v zemljiško knjigo.
Preberi več
15. 3. 2021

Kaj prinaša uvedba elektronskih dražb?

V februarju 2021 je bila na novo uvedena možnost izvedbe sodne dražbe v izvršilnem postopku prek spleta in ne več zgolj ob osebni prisotnosti udeležencev. Na kratko pojasnjujemo, kakšne prednosti prinaša omenjena nova ureditev in kako lahko sodelujete na elektronski dražbi.
Preberi več
15. 3. 2021

Kaj prinaša predlagani Zakon o katastru nepremičnin?

Vlada je v začetku leta predložila Državnemu zboru predlog Zakona o katastru nepremičnin, ki naj bi nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin. V nadaljevanju smo pripravili kratek pregled ključnih novosti, kot izhajajo iz predloga zakona (ki bo v zakonodajnem postopku lahko še spremenjen).
Preberi več
15. 3. 2021

Ustrezna dokazila pogoj za tuje podjetnike

Novelo ZGD-1K in novosti, ki jih je ta vnesla v slovenski pravni red, smo v Pravnem utripu že predstavili, v tokratnem prispevku pa predstavljamo še dodatne pogoje, ki jih ta novela določa v povezavi s tujimi osebami, ki bi v Sloveniji rade ustanovile podjetje, družbo ali pridobile delež v družbi.
Preberi več
16. 2. 2021

Delo na domu v drugi državi članici EU z vidika socialnih zavarovanj

V zadnjih letih narašča število primerov, kjer delavec živi v eni državi članici EU, zaposlen pa je pri delodajalcu, ki ima sedež v drugi državi. Takšnih primerov je še več pri delavcih, ki delo opravljajo od doma, saj je v teh primerih manj pomembno, kje ima delodajalec svoj sedež. Tak režim dela pa lahko vpliva tudi na vključenost v sistem socialnih zavarovanj. V tem prispevku se osredotočamo na situacijo, ko ima delavec prebivališče v Sloveniji, delo pa opravlja za delodajalca s sedežem v tujini.
Preberi več
16. 2. 2021

Preprečevanje pranja denarja: kakšno vlogo igrajo pri tem odvetniki?

V tokratnem članku se bomo na kratko dotaknili obveznosti, ki jih imajo odvetniki v skladu s predpisi o preprečevanju pranja denarja, in pojasnili, kaj lahko to pomeni za naše stranke.
Preberi več
16. 2. 2021

Veljavnost natisnjenega elektronskega podpisa

Dandanes narašča trend brezpapirnega poslovanja tako med fizičnimi osebami kot tudi med gospodarskimi subjekti. Posledično se je razširilo tudi elektronsko (digitalno) podpisovanje dokumentacije, ki omogoča določeno (morebiti celo višjo) stopnjo verodostojnosti podpisa kot lastnoročni podpis. A kaj se zgodi z veljavnostjo elektronskega podpisa, ko tako podpisan dokument natisnemo?
Preberi več
13. 1. 2021

Predlog novele ZGD-1K (drugi del)

Kot predstavljeno v prejšnji številki, bo Državni zbor v naslednjih mesecih sprejemal novelo ZGD-1K. S tem člankom, kot napovedano, opisujemo glavne spremembe novele, ki so posledica prenosa Direktive 2017/828 v slovenski pravni red.
Preberi več
13. 1. 2021

Ali je prepoved obratovanja prodajaln ob nedeljah skladna z Ustavo RS?

V prejšnjih prispevkih smo že pisali, da je zakonodajalec z Zakonom o dopolnitvah Zakona o trgovini (Ur. l. RS 139/2020) določil, da trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih. Pa je takšna zakonska ureditev v skladu z Ustavo RS?
Preberi več
13. 1. 2021

Kako ustanoviti d. o. o. v Avstriji?

Nemalo kdo je že pomislil, da bi svoj kruh poskusil zaslužiti v tujini. Zaradi neposredne bližine Slovenije, visokega življenjskega standarda in spodbudnih možnosti za poslovni uspeh in zaslužek se kot ena izmed privlačnejših destinacij ponuja Avstrija. Tokrat torej na kratko predstavljamo način in postopek, kako v Avstriji ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo, skrajšano »d. o. o.« (v nadaljevanju označeno kar z nemško kratico: GmbH), ter na kaj moramo biti pri tem še posebej pazljivi.
Preberi več