29. 12. 2021

Kdaj bomo državljani držav članic EU lahko kupovali kmetijska zemljišča na Hrvaškem?

Državljani držav članic EU lahko pridobivajo lastninsko pravico na hrvaških nepremičninah pod enakimi pogoji kot hrvaški državljani. Izjema ostajajo kmetijska zemljišča, a ne več dolgo.
Preberi več
29. 12. 2021

Korak k čistejšemu okolju – prepoved dajanja nekaterih plastičnih proizvodov na trg

Epidemija COVID-19 je zaradi drastičnega povečanja količin dostavljene hrane povzročila tudi povečanje količin odpadne embalaže. S ciljem njenega zmanjšanja je državni zbor sprejel nov zakon, s katerim bo v bodoče prepovedano dajati določene plastične proizvode na trg.
Preberi več
29. 12. 2021

V pripravi je nov zakon o varstvu osebnih podatkov

Področje varstva osebnih podatkov je pomembno prevetril že GDPR, ki je v veljavo stopil 25. maja 2018. Dodatne spremembe na tem področju pa prinaša predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Preberi več
20. 11. 2021

V Avstriji se obeta nova pravnoorganizacijska oblika gospodarske družbe – kaj je Austrian Limited?

Avstrija razmišlja o uvedbi nove pravnoorganizacijske oblike, t. i. Austrian Limited, namenjena predvsem start-up podjetjem. Ali bi lahko o čem podobnem razmišljali tudi v Sloveniji?
Preberi več
20. 11. 2021

Odsvojitev nepremičnine s pogodbo o preužitku se ne šteje za obdavčljivo odsvojitev kapitala

Vrhovno sodišče RS je nedavno ugodilo reviziji in je z razlago Zakona o dohodnini med neobdavčljive odsvojitve kapitala – poleg odsvojitve na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju – štelo tudi odsvojitev na podlagi pogodbe o preužitku.
Preberi več
20. 11. 2021

(Ne)diskriminatorni pogoji za izplačilo plačila za poslovno uspešnost

Konec leta je čas, ko se številni delodajalci odločajo za izplačilo plačila za poslovno uspešnost (t. i. »božičnice«) svojim zaposlenim. Ali se lahko delodajalec prosto odloča, kateri delavci so si jo »zaslužili«?
Preberi več
20. 11. 2021

Agencija za varstvo konkurence izdala odločbo v enem najdlje trajajočih postopkov

Javna agencija za varstvo konkurence RS (AVK) je konec oktobra po osmih letih zaključila postopek, v katerem je odločala, ali je lastništvo športnih programov Sport Klub s strani skupine, ki hkrati zagotavlja tudi storitve televizije, skladno s pravili konkurence.
Preberi več
21. 10. 2021

Spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Pazljivo glede določanja višine povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – uporabljati se je pričela nova uredba, ki spreminja njihovo davčno obravnavo.
Preberi več
21. 10. 2021

Katere spremembe se pripravljajo na področju insolvenčne zakonodaje?

Pripravlja se nova novela ZFPPIPP, ki vpeljuje pojme, kot sta grozeča insolventnost in prisilna poravnava za malo gospodarstvo.
Preberi več
21. 10. 2021

Direktiva o zaščiti žvižgačev

V luči nedavnih razkritij Facebookovih internih dokumentov s strani žvižgačke Frances Haugen pojasnjujemo, kako je za zaščito žvižgačev poskrbljeno pri nas in kakšne obveznosti se obetajo delodajalcem.
Preberi več