2. 11. 2023

Obveznost priglasitve prejema tujih subvencij v nekaterih postopkih združitev in prevzemov ter javnih naročil

Uredba o tujih investicijah prinaša novo obveznost priglasitve v primeru nameravanih koncentracij in v postopkih javnega naročanja. V boju proti izkrivljanju konkurence na trgu EU bodo pod drobnogled vzeti finančni prispevki podjetjem na trgu EU, prejeti s strani tretjih držav.
Preberi več
19. 10. 2023

Katere obveznosti za delodajalce in pravice za »žvižgače« je prinesel nov Zakon o zaščiti prijaviteljev?

Nov zakon o zaščiti prijaviteljev je v našo zakonodajo prinesel močnejšo zaščito t. i. »žvižgačev«, obenem pa tudi nove obveznosti za delodajalce. V decembru se delodajalcem izteče rok za vzpostavitev notranjih prijavnih poti.
Preberi več
28. 9. 2023

(Obvezno) uvajanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Z začetkom avgusta je pričel veljati Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), katerega cilj je doseči podnebno nevtralnost, in sicer prek povečanja deleža energije, proizvedene iz obnovljivih virov, v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji. V nadaljevanju predstavljamo nekatere ključne ukrepe, ki jih je zakonodajalec predvidel v novem zakonu.
Preberi več
12. 9. 2023

Priglasitev neposrednih tujih naložb po novem

S 30. 6. 2023 je prenehala veljati ureditev obvezne priglasitve neposrednih tujih naložb, kot je bila doslej urejena v enem od »protikoronskih« zakonov. Državni zbor je zato junija sprejel novelo Zakona o spodbujanju investicij (»ZSInv«), ki je začela veljati s 1. 7. 2023 in ureja postopek priglasitve neposredne tuje naložbe. V nadaljevanju opisujemo bistvene razlike v primerjavi z dosedanjo ureditvijo.
Preberi več
30. 5. 2023

Bo popravilo kmalu obvezno?

Dandanes stremimo k ohranjanju narave in zmanjševanju proizvedenih odpadkov, pri čemer pa se zdi, da se določene izdelke namesto popravila raje zamenja za nove. Posledično se je Evropska unija z zakonodajo začela usmerjati tudi na področje spodbujanja zmanjšanja nepotrebnih odpadkov iz naslova »pokvarjenega« blaga. V nadaljevanju preverite, kaj bi to lahko pomenilo za vas kot potrošnike ali ponudnike.
Preberi več
30. 5. 2023

Uvedba prepovedi dvojne kakovosti blaga

Ali ste pozorni na to, kje kupujete svoj priljubljeni namaz? Ali se okus vaše najljubše čokolade razlikuje glede na to, kje jo kupite? Ste kdaj opazili, da se je v enaki embalaži skrival izdelek različne kakovosti? Odslej boste lahko izdelek z enako nalepko uživali tudi v enaki kakovosti, ne glede na to, kje ga kupite.
Preberi več
30. 5. 2023

Direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti

S ciljem, da bi gospodarsko poslovanje postalo trajnostno, ter z namenom uveljavitve evropskega zelenega dogovora je Evropska komisija pripravila Direktivo glede poročanja podjetij o trajnostnosti. Direktiva je konec novembra 2022 dobila odobritev s strani Evropskega parlamenta ter Sveta Evropske unije in je s 5. januarjem letos stopila v veljavo. Direktiva prinaša kopico novih obveznosti, zato se morajo podjetja, ki so po direktivi opredeljena kot zavezanci za poročanje, čimprej začeti pripravljati na izpolnjevanje te obveznosti. V nadaljevanju izpostavljamo nekatere pomembnejše posledice direktive in predstavljamo izbrane novosti, ki jih direktiva prinaša za podjetja.
Preberi več
7. 2. 2023

Vam je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pravilno odmerjeno?

Vsakemu začetku leta kmalu sledijo tudi odločbe FURS o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. FURS te odločbe izda na podlagi podatkov, ki mu jih posredujejo občine. Ste kdaj preverili, ali so bili ti podatki pravilni?
Preberi več
7. 2. 2023

Sprejet je bil nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Tik pred koncem leta je bil sprejet težko pričakovani Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Slovenija je tako kot še zadnja država članica EU sprejela zakonodajo, s katero je implementirala Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov v svoj pravni red.
Preberi več
7. 2. 2023

Kaj lahko storite, če ste ena izmed 144.496 oseb, ki so ostali brez izbranega osebnega zdravnika družinske medicine?

V zadnjih tednih je ena izmed glavnih tem v medijih problematika pomanjkanja osebnih zdravnikov. Skoraj 7 % zavarovanih oseb v Sloveniji je brez osebnega zdravnika. Kako lahko te osebe koristijo zdravstvene storitve in bolniško odsotnost z dela, odstiramo v nadaljevanju.
Preberi več