9. 9. 2019

Spremembe na področju plačilnih storitev prek spleta in drugih elektronskih plačil

S 14. septembrom 2019 bodo začele veljati spremembe zakonodaje glede plačilnih storitev, ki bodo vplivale na poslovanje številnih ponudnikov storitev, med drugimi hotelirjev in spletnih trgovcev. Če slednji v procesu spletnih plačil ne bodo vzpostavili ustreznih (strožjih) rešitev za preverjanje istovetnosti plačnika, bo banka plačnika lahko zavrnila plačilo.
Preberi več
9. 9. 2019

Delo Inšpektorata Republike Slovenije za delo v letu 2018

Inšpektorat za delo RS (IRSD) je v letu 2018 opravil približno 13.000 inšpekcijskih pregledov in zaznal skupno več kot 24.000 različnih kršitev, za katere je bilo izrečenih za skupno 3,8 milijonov EUR glob, kar je približno 25 % več kot v letu 2017. IRSD v svojem poročilu ugotavlja, da delodajalci praviloma ponavljajo istovrstne kršitve in da številni delodajalci ne poznajo svojih obveznosti v primeru inšpekcijskega nadzora.
Preberi več
9. 9. 2019

Ali se obetajo spremembe na področju evidentiranja delovnega časa delavcev?

Maja 2019 je Sodišče Evropske Unije (SEU) izdalo sodbo, ki bo morda privedla do strožjih zahtev na področju evidentiranja delovnega časa. Delodajalci si lahko »obetajo« predvsem dolžnost vzpostavitve bolj zanesljivega sistema evidentiranja delovnega časa.
Preberi več
26. 6. 2019

Kakšne so pravice potrošnikov pri spletnem nakupovanju?

Spletni nakupi so dandanes za veliko ljudi postali običajno (dnevno) opravilo, pri katerem zaradi specifike nakupovanja velikokrat pride do raznih zapletov. Zato se je dobro zavedati svojih pravic kot potrošniki in redno spremljati spremembe na tem področju.
Preberi več
26. 6. 2019

Celovita prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin vsakomur omogoča, da se seznani z (ne)obstojem neposestne zastavne pravice na premičninah, ki se v ta register vpisujejo; predvidena pa je tudi celovita prenova registra, ki bo še poenostavila iskanje in omogočila hitrejše vpise v matično evidenco.
Preberi več
26. 6. 2019

Novela Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

Novela je množično vrednotenje, ki bo lahko v bistvenem spremenilo sedaj veljavne ovrednotene vrednosti nepremičnin, zamaknila na pomlad 2020.
Preberi več
26. 6. 2019

Prost pretok neosebnih podatkov v EU

Začela se je uporabljati Uredba, s katero so odpravljene ovire za prosti pretok neosebnih podatkov v EU.
Preberi več
26. 6. 2019

Naraščajoče potrebe po zaposlovanju tujcev in novosti na tem področju

Vse večji primanjkljaj ustreznih kadrov »sili« delodajalce k vse pogostejšemu zaposlovanju tujcev, med katerimi še vedno prednjačijo državljani nekdanje Jugoslavije. Ker je bilo v zadnjem času na tem področju kar nekaj sprememb in ker je tema vse bolj aktualna, v tem prispevku povzemamo nekaj ključnih informacij za delodajalce.
Preberi več
21. 6. 2019

Ali ste že poskrbeli za ustrezno zaščito poslovnih skrivnosti?

V našem mesečnem glasilu Pravni utrip smo letos že pisali o novem Zakonu o poslovni skrivnosti (ZPosS), ki velja od 20. 4. 2019 dalje. S tem obvestilom pa vam želimo podati še nekaj dodatnih priporočil glede ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti, če želite, da bodo vaše poslovne skrivnosti uživale pravno varstvo po novem zakonu.
Preberi več
22. 5. 2019

Spremembe na področju avtorskih pravic in Direktiva o avtorskih pravicah

Nova Direktiva o avtorskih pravicah na ravni Evropske unije prinaša več novosti, ki naj bi bile nujne zaradi prilagajanja tehnološkemu napredku, vendar so po mnenju strokovnjakov lahko do določene mere precej sporne.
Preberi več