17. 1. 2019

Kaj prinašajo spremembe zakona o minimalni plači?

Državni zbor je decembra 2018 sprejel predlagane spremembe Zakona o minimalni plači kljub nasprotovanjem delodajalcev, ki so v fazi sprejemanja večkrat opozarjali na nevzdržne posledice, ki bi s sprejetjem nastale ter bi onemogočile poslovanje in zagotavljanje delovnih mest v Sloveniji.
Preberi več
17. 1. 2019

Za ugodnejšo davčno obravnavo izplačila za poslovno uspešnost niso merodajna izplačila za poslovno uspešnost, ki jih je delavec prejel od drugega delodajalca

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je nedavno izdala pojasnilo, v katerem navaja, da na davčno obravnavo izplačila za poslovno uspešnost ne vpliva dejstvo, da je delavec v istem koledarskem letu prejel izplačilo od dveh (ali več) delodajalcev.
Preberi več
17. 1. 2019

Osebni podatki članov sindikata

Informacijski pooblaščenec je podal mnenje, iz katerega izhaja, da morata sindikat in delodajalec skleniti pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.
Preberi več
17. 1. 2019

Novosti Družinskega zakonika in predporočne pogodbe

Novi Družinski zakonik bistveno spreminja premoženjskopravna razmerja med partnerji (omogoča sklenitev predporočne pogodbe, ureditev premoženjskega razmerja po želji partnerjev), prinaša enostavnejše sklepanje in razvezo zakonske zveze, stremi k mirni rešitvi družinskih sporov in drugo.
Preberi več
18. 12. 2018

Ali je zakonodajalec manjšim delodajalcem pri zaposlovanju agencijskih delavcev res želel zagotoviti toliko svobode?

Ureditev po ZDR-1 manjšim delodajalcem dopušča, da agencijske delavce zaposlujejo brez kakršnih koli številčnih omejitev (kvot). Pravna teorija opozarja, da to v praksi omogoča zlorabe, sodna praksa pa do te problematike še ni zavzela jasnih stališč.
Preberi več
18. 12. 2018

Kdaj delavcem pripada nadomestilo za neizrabljen letni dopust?

Sodišče EU je z nedavnima sodbama utrdilo sodno prakso v zvezi s pravico delavcev do prejema denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust ob prenehanju delovnega razmerja pri delodajalcu ter ponovno obrazložilo pogoje, kdaj delavcu taka pravica pripade in kdaj ugasne.
Preberi več
18. 12. 2018

Po podpisu Sporazuma o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji podpisan še protokol

Podpisu Sporazuma o zaposlovanju z Republiko Srbijo v mesecu februarju 2018 je v novembru sledil še podpis protokola za izvajanje Sporazuma o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji.
Preberi več
18. 12. 2018

ESČP podal dokončno odločitev v zadevi Lekić

Veliki senat ESČP je odločil, da Slovenija v zadevi Lekić ni kršila človekovih pravic. Posledično se prekinjeni pravdni in ostali postopki proti družbenikom izbrisanih družb nadaljujejo.
Preberi več
15. 11. 2018

Bodite pozorni na regresne zahtevke ZPIZ in ZZZS

V praksi so vse pogostejši primeri regresnih zahtevkov, ki jih zoper delodajalce zaradi poškodbe delavca pri delu ali delavčeve poklicne bolezni, uveljavljata ZPIZ in/ali ZZZS. Tovrstnih regresnih zahtevkov splošno zavarovanje civilne odgovornosti praviloma ne krije.
Preberi več
15. 11. 2018

Izšle so nove smernice Informacijskega pooblaščenca o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov

Nove smernice Informacijskega pooblaščenca navajajo in pojasnjujejo obvezne sestavine, ki jih mora vsebovati pogodba o obdelavi osebnih podatkov, ki jo mora upravljavec skleniti z obdelovalcem.
Preberi več