31. 5. 2022

Kako lahko lastniki pomagajo svojim hčerinskim družbam prebroditi finančne posledice krize?

Lani sprejet nov Gradbeni zakon (GZ-1) se bo s 1. junijem 2022 pričel uporabljati. Kako bo novi zakon prevetril področje gradnje, si preberite v nadaljevanju.
Preberi več
31. 5. 2022

Novosti Zakona o dohodnini glede plačila za poslovno uspešnost

Spremembe Zakona o dohodnini (»ZDoh-2«) so prinesle ugodnejšo davčno obravnavo plačila za poslovno uspešnost. Tem spremembam pa so morda glede na vsebino koalicijske pogodbe šteti dnevi.
Preberi več
31. 5. 2022

Možnosti legalizacije črne gradnje po novem Gradbenem zakonu

S 1. junijem 2022 se bo pričel uporabljati nov Gradbeni zakon (GZ-1), ki med drugim prinaša tudi spremembe na področju legalizacije objektov. Kako bo z legalizacijo po novem in katere ugodnejše določbe prinaša novi zakon, si preberite v nadaljevanju.
Preberi več
6. 4. 2022

Uporabljati se bo pričel novi Gradbeni zakon (GZ-1)

Lani sprejet nov Gradbeni zakon (GZ-1) se bo s 1. junijem 2022 pričel uporabljati. Kako bo novi zakon prevetril področje gradnje, si preberite v nadaljevanju.
Preberi več
6. 4. 2022

Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte

Vse do nedavne odločitve Ustavnega sodišča je bilo skladno z ZUreP-2 zoper prostorske izvedbene akte mogoče sprožiti upravni spor pred Upravnim sodiščem. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je to v neskladju z Ustavo, obenem pa novi ZUreP-3 prinaša identično rešitev. Kako bo s pravnim varstvom po pričetku uporabe slednjega?
Preberi več
6. 4. 2022

Novi ukrepi za pomoč gospodarstvu

V veljavo je stopil Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki prinaša začasne ukrepe za področje gospodarstva. V nadaljevanju preverite, katere in kako jih uveljavljati.
Preberi več
2. 3. 2022

Kako do domače polnilnice za električni avtomobil v večstanovanjski stavbi?

Ob vse večjem številu električnih avtomobilov na cestah naraščajo tudi potrebe po domačih polnilnicah za električna vozila. Preberite si, kako se lotiti namestitve lastne polnilnice v večstanovanjski stavbi.
Preberi več
2. 3. 2022

Letni dopust in regres ter posebnosti v letu 2022 na podlagi interventne zakonodaje

V nadaljevanju povzemamo obstoječo ureditev glede pravice do regresa in letnega dopusta ter izpostavljamo, katera odstopanja od splošnih pravil po ZDR-1 je v zvezi s tem prinesel PKP10.
Preberi več
2. 3. 2022

Kaj naj bi prinesel prenovljeni Zakon o varstvu potrošnikov?

Že nekaj časa se pripravlja obsežnejša prenova na področju zakonodaje varstva potrošnikov. V nadaljevanju povzemamo, katere spremembe se predvidoma obetajo v prihodnje in katere nove pravice ter dolžnosti bodo uzakonjene.
Preberi več
31. 1. 2022

Ali spada avtomobil, ki je financiran s finančnim leasingom, v skupno premoženje zakoncev?

Nakupi vozil s pomočjo finančnega leasinga so v praksi precej pogosti, razveza zakonske zveze pa tudi ni tako neobičajna življenjska situacija. Komu od zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev gre vozilo, financirano s pomočjo finančnega leasinga?
Preberi več