13. 1. 2021

Predlog novele ZGD-1K (drugi del)

Kot predstavljeno v prejšnji številki, bo Državni zbor v naslednjih mesecih sprejemal novelo ZGD-1K. S tem člankom, kot napovedano, opisujemo glavne spremembe novele, ki so posledica prenosa Direktive 2017/828 v slovenski pravni red.
Preberi več
13. 1. 2021

Ali je prepoved obratovanja prodajaln ob nedeljah skladna z Ustavo RS?

V prejšnjih prispevkih smo že pisali, da je zakonodajalec z Zakonom o dopolnitvah Zakona o trgovini (Ur. l. RS 139/2020) določil, da trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih. Pa je takšna zakonska ureditev v skladu z Ustavo RS?
Preberi več
13. 1. 2021

Kako ustanoviti d. o. o. v Avstriji?

Nemalo kdo je že pomislil, da bi svoj kruh poskusil zaslužiti v tujini. Zaradi neposredne bližine Slovenije, visokega življenjskega standarda in spodbudnih možnosti za poslovni uspeh in zaslužek se kot ena izmed privlačnejših destinacij ponuja Avstrija. Tokrat torej na kratko predstavljamo način in postopek, kako v Avstriji ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo, skrajšano »d. o. o.« (v nadaljevanju označeno kar z nemško kratico: GmbH), ter na kaj moramo biti pri tem še posebej pazljivi.
Preberi več
15. 12. 2020

Predlog novele ZGD-1K (prvi del)

Državni zbor bo v naslednjih mesecih sprejemal novelo ZGD-1K. S tem člankom opisujemo glavne spremembe, ki jih bo v zakonodajo uvedla predlagana novela, če bo sprejeta.
Preberi več
15. 12. 2020

Pošiljanje plačilne liste delavcu prek elektronske pošte

V času epidemije, ko veliko delavcev dela od doma, se povečuje število primerov, kjer delodajalci delavcem plačilno listo posredujejo kar prek elektronske pošte. V zvezi s tem opozarjamo na ključne določbe delovnega prava in prava varstva osebnih podatkov, ki jih je treba pri tem upoštevati.
Preberi več
15. 12. 2020

Kdo je pravzaprav (ne)pošten – tokrat le v zvezi z institutom neupravičene obogatitve

Vprašanje, kdo je pošten in kdo ne, ni le filozofsko, pač pa v praksi bolj pogosto pravno. Konkretno se zastavlja v zvezi z institutom neupravičene obogatitve.
Preberi več
15. 12. 2020

Spremembe glede izvedbe elektronskih in virtualnih skupščin v času trajanja epidemije COVID-19

Šesti protikoronski zakonodajni paket prinaša spremembe tudi glede možnosti sklica in izvedbe elektronskih in virtualnih skupščin delniških družb in drugih kapitalskih družb. Izvedba elektronskih in virtualnih skupščin bo po novem dopustna, tudi če to ni predvideno v statutu delniške družbe, pod pogojem, da bo družba lahko zagotovila ustrezne tehnične pogoje za izvedbo takih skupščin.
Preberi več
16. 11. 2020

Ali je Splošno sodišče razjasnilo transakcijske posle, kjer kot kupec nastopa skupno podjetje?

V začetku oktobra 2020 je Splošno sodišče (kot del Sodišča Evropske unije) izdalo sodbo, ki vsebuje koristna pravna pojasnila za transakcijske posle, v katerih kot kupec nastopa skupno podjetje (joint venture).
Preberi več
16. 11. 2020

Zloraba omrežja P2P ter uporaba slik s spleta lahko posegata v avtorske pravice

Kljub temu, da je intelektualna lastnina ključna za družbeni in tehnološki napredek ter da se z njo srečujemo vsakodnevno, njeno pravno varstvo pa ima že zelo dolgo brado (prvi patentni zakon na primer sega v leto 1474, Bernska konvencija, ki danes zavezuje 179 držav glede standardov avtorskih pravic, pa je bila sprejeta že leta 1886), je marsikdo še vedno presenečen, ko prejme odškodninski zahtevek oškodovanca s predlogom izvensodne poravnave v višini nekaj tisoč evrov na podlagi kršenja avtorskih pravic. Razlogov za to je precej, eden glavnih pa je gotovo ta, da lahko do kršitve privede že rahla nepazljivost, po drugi strani pa se kršitve, ki se jo lahko opravi »z domačega kavča«, pogosto niti ne dojema kot kršitve in se zato njenih posledic ne jemlje dovolj resno.
Preberi več
16. 11. 2020

Kateri trgovci imajo lahko odprte trgovine ob nedeljah in dela prostih dnevih?

Trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih, razen v določenih izjemah. V nadaljevanju preverite, katere so te izjeme.
Preberi več