21. 10. 2021

Spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Pazljivo glede določanja višine povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – uporabljati se je pričela nova uredba, ki spreminja njihovo davčno obravnavo.
Preberi več
21. 10. 2021

Katere spremembe se pripravljajo na področju insolvenčne zakonodaje?

Pripravlja se nova novela ZFPPIPP, ki vpeljuje pojme, kot sta grozeča insolventnost in prisilna poravnava za malo gospodarstvo.
Preberi več
21. 10. 2021

Direktiva o zaščiti žvižgačev

V luči nedavnih razkritij Facebookovih internih dokumentov s strani žvižgačke Frances Haugen pojasnjujemo, kako je za zaščito žvižgačev poskrbljeno pri nas in kakšne obveznosti se obetajo delodajalcem.
Preberi več
20. 9. 2021

Obvezne sestavine dopisov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov

Marsikatera gospodarska družba ali samostojni podjetnik dnevno pošlje precej poslovnih dopisov, najbrž tudi vaše podjetje – vendar, ali poznate vse sestavine, ki naj bi jih ti vsebovali oziroma kje je določeno, kaj morajo vsebovati? Najbrž niti ne veste, da pomanjkanje obveznih podatkov na določenih poslovnih dopisih lahko predstavlja prekršek, sankcioniran z globo od dvesto evrov pa vse do nekaj deset tisoč evrov.
Preberi več
20. 9. 2021

Kaj se je zgodilo z zaščito vaše blagovne znamke po Brexitu?

V začetku leta je Velika Britanija uradno izstopila iz Evropske unije, kar vpliva tudi na zaščito blagovnih znamk v Veliki Britaniji, zagotovljeno z registracijo blagovne znamke pri uradu EUIPO. Ali vaša registrirana blagovna znamka še nudi zaščito v Veliki Britaniji po Brexitu?
Preberi več
20. 9. 2021

Novosti delovnopravne zakonodaje

Med poletjem je prišlo do nekaterih sprememb v delovnopravni zakonodaji. V nadaljevanju preverite, katere so to in kaj prinašajo oziroma spreminjajo.
Preberi več
14. 6. 2021

Pazljivo, po novem obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb

Po novem je, v skladu s 47. členom ZGD-1, ob prijavi za prvi vpis družbe v register treba navesti tudi elektronski naslov, vendar pozor, navedeno morajo upoštevati tudi že vpisane gospodarske družbe.
Preberi več
14. 6. 2021

Znaten dvig cen gradbenih materialov – kako to vpliva na že sklenjene dogovore o ceni del?

Cene gradbenih materialov od začetka letošnjega leta strmo naraščajo. Zaradi zmanjšanja proizvodnje polimerov ter jekla in dviga cen naftnih derivatov so se drastično povečale cene plastičnih in kovinskih gradbenih materialov. Kako navedeni dvig cen vpliva na že sklenjene gradbene pogodbe, kdo nosi breme teh zvišanj ter kakšne možnosti imajo v zvezi s tem izvajalci in naročniki?
Preberi več
14. 6. 2021

Nogometna Superliga in vprašanja, povezana s pravom varstva konkurence

V zadnjih mesecih smo spremljali ustanovitev Superlige, odstop večine klubov iz tega tekmovanja in oster odziv UEFE zoper ustanovitelje in tri nogometne klube, ki še naprej vztrajajo pri novem formatu nogometnega tekmovanja. Medtem ko se zdi, da je uvedba novega tekmovanja vsaj zaenkrat zastala, pa so aktualna vprašanja v zvezi z morebitnimi kršitvami prava, ki bi lahko nastajala v okviru ustanavljanja ali prepovedi ustanavljanja Superlige.
Preberi več
17. 5. 2021

Izumi iz delovnega razmerja - 2. del: na kakšen zaslužek lahko računa izumitelj?

V prejšnji izdaji Pravnega utripa smo predstavili pravice in obveznosti, ki jih imata v primeru izuma iz delovnega razmerja delavec in delodajalec, tokrat pa analiziramo tisto, kar delavca navadno dodatno motivira za ustvarjanje izumov – zaslužek oz. primerna nagrada.
Preberi več