20. 1. 2020

Sveženj novih ugodnosti za starše v letu 2020

Januarja 2020 je v veljavo stopilo več sprememb na področju delovnega prava in socialne varnosti, med drugim tudi spremembe ZDR-1 in ZSDP-1, ki za starše prinašajo dodatne ugodnosti.
Preberi več
20. 1. 2020

Višje minimalno denarno nadomestilo in izboljšan socialni položaj brezposelnih

V veljavo so stopile spremembe Zakona o urejanju trga dela, ki prinaša več novosti na področju nadomestil za primer brezposelnosti, obveznega znanja slovenskega jezika, vključevanja v ukrepe aktivne politike zaposlovanja ipd.
Preberi več
20. 1. 2020

Novosti pri povračilu stroškov službenih potovanj v tujino

Ob koncu leta 2019 je bila sprejeta nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, pri čemer spremembe vplivajo tako na zaposlene v javnem, kot tudi v zasebnem sektorju. Spremembe veljajo od 1. januarja 2020.
Preberi več
20. 1. 2020

Poglavitne spremembe in dopolnitve ZPIZ-2 za delodajalce

1. januarja 2020 so v veljavo stopile spremembe in dopolnitve ZPIZ-2, ki za delodajalce prinaša novosti pri plačevanju prispevkov od zneska nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu ter spremembe na področju poklicnega zavarovanja.
Preberi več
18. 12. 2019

Sprememba ZPVPJN in njen vpliv na hitrost odločanja v postopkih javnih naročil

V decembru je DARS izdal končno odločitev glede izbire izvajalca gradnje druge cevi karavanškega predora. V istem mesecu pa bo začela veljati tudi novela k trenutno veljavnemu Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ki naj bi tovrstne postopke pospešila.
Preberi več
18. 12. 2019

Kako pravilno ravnati, da lahko izselite najemnika poslovnega prostora, ki ne plačuje najemnine?

Ali ste seznanjeni s tem, kaj je treba upoštevati pred podpisom najemne pogodbe? V tem članku vam nudimo informacije glede tega, kako najbolje zaščititi sebe in svojo lastnino.
Preberi več
18. 12. 2019

Kaj prinašajo novi ukrepi s področja varstva potrošnikov?

V decembru so zaradi časa obdarovanja ponovno v ospredju pravice potrošnikov pri nakupovanju, predvsem prek spleta, kjer se dandanes opravi največ nakupov.
Preberi več
18. 11. 2019

Uvedba elektronskega bolniškega lista

Od 1. februarja 2020 naprej bodo delodajalci potrdila svojih delavcev o začasni zadržanosti z dela zaradi bolezni (t. i. e-bolniški list) lahko prevzemali zgolj še prek spletnega sistema SPOT (katerega del je tudi eVEM).
Preberi več
18. 11. 2019

Do katerih zdravstvenih podatkov delavca lahko dostopa delodajalec?

Delodajalec po mnenju IPRS za pridobitev zdravstvenih podatkov delavca potrebuje zakonsko podlago, pri čemer lahko dostopa le do tistih podatkov, ki so določeni v zakonu oziroma podzakonskem aktu.
Preberi več
18. 11. 2019

Kaj se skriva za zaostritvijo ukrepov Banke Slovenije na področju kreditiranja prebivalstva?

Banka Slovenije je sprejela Sklep o omejitvah kreditiranja prebivalstva, omejitve pa so stopile v veljavo s 1. novembrom 2019. Cilj tega je preprečevanja čezmerne rasti kreditiranja in čezmernega finančnega vzvoda za področje stanovanjskih posojil.
Preberi več