6. 7. 2015

Zavrnitev še zadnje vloge za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje varovanih del

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) je zavrnil tudi zadnjo od aktualnih vlog za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje varovanih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Vlogo je na podlagi soglasja vseh slovenskih kolektivnih organizacij vložila kolektivna organizacija SAZOR GIZ, ki ima še možnost vložitve tožbe pred pristojnim Upravnim sodiščem, tako da odločba URSIL še ni pravnomočna (do sedaj so vlagatelji v takšnem primeru praviloma vlagali tožbe oziroma začeli z upravnim sporom). To pomeni, da to področje ostaja neurejeno vse od poteka zadnjega začasnega dovoljenja, izdanega kolektivni organizaciji Zavod IPF, ki je poteklo 31. 12. 2009.

<< Nazaj na seznam