13. 8. 2015

Sprejeta je bila novela ZGD-1, ki zaostruje nadzor nad ustanavljanjem in poslovanjem gospodarskih družb

Po obsežni razpravi v strokovni javnosti in Državnem zboru RS je bila pred kratkim sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 55/15; ZGD-1I), ki je začela veljati 8. avgusta 2015. Nekatere določbe novele – predvsem tiste, ki se nanašajo na poslovne knjige in letno poročilo (oz. 8. poglavje I. dela ZGD-1) – pa se bodo začele uporabljati šele s 1. 1. 2016.
Preberi več
13. 8. 2015

Ukinitev upravnega in prekrškovnega varstva v primeru nelojalne konkurence

Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru posredovala predlog Zakona o spremembah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1, Uradni list RS, št. 33-1353/2014), s katerim se predlaga razveljavitev Zakona o varstvu konkurence (ZVK, Uradni list RS, št. 110-5391/2002), prenos področja nelojalne konkurence iz ZVK v ZPOmK-1 ter ukinitev upravnega in prekrškovnega varstva.
Preberi več
13. 8. 2015

Spremenjena ureditev čezmejnih insolvenčnih postopkov

Evropski parlament je 20. 5. 2015 sprejel novelo obstoječe Uredbe Sveta št. 1346/2000 z 29. 5. 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (UL L 160, 30. 6. 2000) in s tem uvedel nekatera nova pravila za čezmejne insolvenčne postopke. Prenovljena Uredba št. 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z 20. 5. 2015 o postopkih v primeru insolventnosti uvaja spremembe pravil glede pristojnosti, koordinacije in prava, ki se uporabi za posamezne insolvenčne postopke. Novela, ki uvaja številne pomembne novosti, se bo uporabljala neposredno, in sicer od 26. 6. 2017 dalje. Ne glede na neposredno uporabljivost Uredbe pa je pričakovati, da bodo posamezne države novostim prilagodile tudi svoje nacionalne predpise.
Preberi več
13. 8. 2015

Plačilo za nadurno delo po novejši sodni praksi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju Vrhovno sodišče) je v zadnjem času zavzelo stališča do nekaterih ključnih vprašanj v zvezi s plačilom nadurnega dela in neenakomerno razporeditvijo delovnega časa, torej do tematike, ki je že dlje časa deležna velike pozornosti strokovne in laične javnosti.
Preberi več
13. 8. 2015

S 1. septembrom bo mogoče zaprositi za enotno dovoljenje za prebivanje in delo

S 1. septembrom 2015 se bo začela uporabljati nedavno sprejeta novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15; ZZSDT), s katero so bile odpravljene še zadnje ovire za uveljavitev instituta enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki tudi za ta dovoljenja uvaja načelo »vse na enem mestu«. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo je sicer predvidela že pred dobrim letom dni sprejeta novela Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 26/14; ZTuj-2A), vendar doslej še niso bili podani zakonski in tehnični pogoji za njegovo izdajanje.
Preberi več
13. 8. 2015

Kako se lotiti nakupa nepremičnine na Hrvaškem?

Hrvaška obala je priljubljena počitniška destinacija v regiji, zato jo marsikdo doživlja za »svojo«. Veliko je takšnih, ki na dopustu na hrvaški obali pomislijo na nakup lastne počitniške nepremičnine.
Preberi več