13. 8. 2015

Ukinitev upravnega in prekrškovnega varstva v primeru nelojalne konkurence

Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru posredovala predlog Zakona o spremembah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1, Uradni list RS, št. 33-1353/2014), s katerim se predlaga razveljavitev Zakona o varstvu konkurence (ZVK, Uradni list RS, št. 110-5391/2002), prenos področja nelojalne konkurence iz ZVK v ZPOmK-1 ter ukinitev upravnega in prekrškovnega varstva.

Slednje pomeni, da bi se spori med podjetji, ki izvirajo iz zatrjevanih dejanj nelojalne konkurence, reševali samo še v pravdnem postopku pred pristojnim sodiščem in nič več s strani inšpekcijskih organov, kar ima bistvene posledice predvsem na področju začasne prepovedi opravljanja domnevno spornih dejanj, ki naj bi predstavljala dejanja nelojalne konkurence, saj upravni oziroma inšpekcijski organi za to ne bodo več pristojni.

Podjetja, ki bi želela doseči začasno prepoved domnevnih dejanj nelojalne konkurence drugega podjetja, bi imela še vedno pravico zahtevati izdajo začasne odredbe pri pristojnem sodišču, in sicer na podlagi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 50-2088/2015).

To bi pomenilo, da bi s tem podjetja v celoti prevzemala tveganje morebitnih odškodninskih tožb, če bi se izkazalo, da izdaja začasne odredbe ni bila utemeljena. Hkrati pa bi se s tem preprečila škoda, ki lahko po trenutno veljavni zakonodaji nastane podjetjem v primeru, ko upravni oziroma prekrškovni organ z začasno prepovedjo podjetju prepove opravljati neko dejavnost, sodišče pa kasneje ugotovi, da domnevno sporna dejavnost oziroma dejanje ne predstavlja nelojalne konkurence.

<< Nazaj na seznam