13. 8. 2015

S 1. septembrom bo mogoče zaprositi za enotno dovoljenje za prebivanje in delo

S 1. septembrom 2015 se bo začela uporabljati nedavno sprejeta novela Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15; ZZSDT), s katero so bile odpravljene še zadnje ovire za uveljavitev instituta enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki tudi za ta dovoljenja uvaja načelo »vse na enem mestu«. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo je sicer predvidela že pred dobrim letom dni sprejeta novela Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 26/14; ZTuj-2A), vendar doslej še niso bili podani zakonski in tehnični pogoji za njegovo izdajanje.

O izdaji delovnega dovoljenja se bo po novem odločalo v enotnem postopku pred upravno enoto (razen v primeru vloge za izdajo dovoljenja za sezonsko delo), in to skupaj s postopkom izdaje dovoljenja za začasno prebivanje. Ker enotno dovoljenje poenostavlja postopek, se pričakuje, da bo tujec dovoljenje za prebivanje in delo po novem lahko pridobil že v 30 dneh od vložitve popolne vloge (gre za ocenjeno povprečno trajanje postopka). Celoten postopek bo po novem potekal na enem mestu, tj. pred upravno enoto, ki bo sodelovala z Zavodom RS za zaposlovanje.

Zmanjšana bo tudi vloga Zavoda RS za zaposlovanje. Ta po noveli ZZSDT ne izdaja več dovoljenja za delo, temveč podaja soglasje k enotnemu dovoljenju. Zakon določa pogoje za izdajo soglasja za različne oblike dovoljenj, in sicer glede na namen razlikuje soglasje za zaposlitev, soglasje za samozaposlitev, soglasje k modri karti EU, soglasje za napotene delavce, soglasje za zastopnike, soglasje za sezonsko delo, soglasje za usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev in soglasje za individualne storitve.

Z novelo zakona so bili tudi spremenjeni pogoji za pridobitev dostopa na slovenski trg dela, z namenom preprečevanja zlorab, ter nekatere druge novosti, ki predstavljajo poenostavitev in odpravo določenih administrativnih postopkov. Zaradi zlorab ustanavljanja gospodarskih družb v primerih, ko so te ustanovljene izključno z namenom pridobitve dovoljenja za zaposlitev brez kontrole trga dela, bodo po novem za večinske lastnike ali družbenike podjetij veljali enaki (in s tem strožji kot doslej) pogoji za zaposlovanje kot za zastopnike družb.

Delodajalcem po novem tudi ne bo več treba prijaviti prostega delovnega mesta v postopku izdaje enotnega dovoljenja, vlagateljem pa bo omogočeno, da bodo lahko že pred vložitvijo vloge preverili stanje na trgu dela (in s tem ocenili možnosti za izdajo dovoljenja). Poenostavljen je tudi način ugotavljanja, ali ima delodajalec poravnane davke in prispevke iz dela oz. druge davčne obveznosti za namen pridobitve soglasja. Novi ZZSDT zastopnikom, ki ne bodo zaposleni v Sloveniji in bodo le občasno prihajali z namenom izvrševanja pooblastil (do 14 dni neprekinjeno in največ 90 dni v koledarskem letu), omogoča, da bodo lahko delo opravljali zgolj na podlagi potrdila o prijavi dela zastopnika. Lažja je tudi pridobitev dovoljenja za delo samozaposlenih oseb.

Opozarjamo še na to, da so za kršitelje predvidene bistveno strožje denarne kazni (tudi do 75.000 EUR), za najtežje kršitve pa je še vedno predvidena tudi prepoved zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev, ki lahko traja celo do pet let.

 
<< Nazaj na seznam