11. 9. 2015

Obeta se sprejem Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Na področju kolektivnih organizacij, ki v Sloveniji kolektivno upravljajo avtorsko in sorodne pravice, kamor kot najbolj znana sodi SAZAS, se obetajo bistvene novosti. Kot poročajo mediji, Se bliža konec monopola Sazasa? (24ur.com). Poleg SAZAS so obstoječe kolektivne organizacije v Sloveniji še AIPA; IPF; SAZOR in ZAMP.
Preberi več
11. 9. 2015

Štipenditorji ne pozabite oddati poročila o štipendijah za šolsko leto 2014/2015

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), ki se je začel uporabljati leta 2014, predpisuje, da morajo vsi štipenditorji, ki štipendije podeljujejo po drugih predpisih in ne po ZŠtip-1, Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij (Sklad) letno poročati o svojih štipendistih v posameznem šolskem ali študijskem letu. Obveznost poročanja tako med drugim velja za delodajalce, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije v skladu s svojimi notranjimi akti in pravilniki, samostojne podjetnike, javne in zasebne zavode in fundacije in nekatere druge pravne osebe, ki imajo vsaj enega štipendista.
Preberi več
11. 9. 2015

Poenotena pravila o čezmejnem dedovanju na ravni Evropske unije

Od 17. avgusta dalje je v veljavi Uredba (EU) št. 650/2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju s 4. julija 2012 (Uredba o dedovanju), ki poenostavlja postopke povezane z dedovanjem z mednarodnim elementom znotraj EU (z izjemo Velike Britanije, Irske in Danske, kjer se uredba ne bo uporabljala).
Preberi več