11. 9. 2015

Štipenditorji ne pozabite oddati poročila o štipendijah za šolsko leto 2014/2015

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), ki se je začel uporabljati leta 2014, predpisuje, da morajo vsi štipenditorji, ki štipendije podeljujejo po drugih predpisih in ne po ZŠtip-1, Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij (Sklad) letno poročati o svojih štipendistih v posameznem šolskem ali študijskem letu. Obveznost poročanja tako med drugim velja za delodajalce, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije v skladu s svojimi notranjimi akti in pravilniki, samostojne podjetnike, javne in zasebne zavode in fundacije in nekatere druge pravne osebe, ki imajo vsaj enega štipendista.


Te osebe morajo Skladu prvič poročati do 15. septembra 2015, in sicer o dodeljenih štipendijah za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015. Podatke za naslednja šolska leta pa morajo štipenditorji oddajati do konca posameznega koledarskega leta; v letu 2015 bo torej podatke potrebno oddati ponovno do 31. decembra 2015 za šolsko leto 2015/2016.


Obrazec za poročanje je dostopen preko posebne spletne aplikacije https://emddsz.gov.si/iscsd_mp/app, za vstop v katero potrebujete ustrezen elektronski certifikat (digitalno potrdilo). Preko aplikacije lahko podelite pooblastilo za oddajo podatkov tudi drugi pravni osebi (npr. računovodsko podjetje, kadrovski servis).


Ker se delodajalec za prekršek opustitve dolžnosti poročanja lahko kaznuje z globo od 300 EUR do 600 EUR in njegova odgovorna oseba z globo od 150 EUR do 300 EUR, vam svetujemo, da podatke pravočasno sporočite Skladu. Več informacij vam je na voljo tudi na spletni strani Sklada.

<< Nazaj na seznam