3. 11. 2015

Novela Zakona o prevzemih

23. 10. 2015 je v veljavo stopila obsežna novela Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 75/15; ZPre-1G), ki natančneje ureja nekatera vprašanja, ki so povezana z zaščito imetnikov vrednostnih papirjev ter učinkovitostjo nadzora prevzemnega postopka, dodatne določbe glede razkritja informacij pa krepijo preglednost prevzemnega postopka in varujejo načelo prepovedi trgovanja z notranjimi informacijami. Kljub obsežnosti novele temeljni mehanizmi prevzemnih postopkov ostajajo nespremenjeni.
Preberi več
3. 11. 2015

Sodišča in Informacijski pooblaščenec so si enotni: Vpogled v elektronsko pošto nekdanjega zaposlenega je nezakonit!

Delavci na delovnem mestu upravičeno pričakujejo določeno zasebnost. Čeprav ima delodajalec kot lastnik delovnih sredstev (računalnika, mobilnih telefonov) sicer pravico do nadzora nad njihovo uporabo, kot tudi pravico do odkrivanja in preprečevanja disciplinskih prekrškov svojih zaposlenih, Informacijski pooblaščenec meni, da je poseg v zasebnost delavcev na delovnem mestu dopusten le, kadar je tak ukrep zakonit in sorazmeren s ciljem, ki ga zasleduje delodajalec. Zakon ne daje pravne podlage za obdelavo vseh delavčevih osebnih podatkov brez njegovega soglasja.
Preberi več
3. 11. 2015

Po mnenju Sodišča Evropske unije se čas, porabljen na poti na delo in z dela, lahko šteje za delovni čas delavca

Sodišče Evropske unije (SEU) se je v zadevi C-266/14 ukvarjalo z vprašanjem, ali se pot na delo in z dela v primeru terenskega dela všteva v delovni čas glede na določbe Direktive 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa.
Preberi več
3. 11. 2015

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca le še do konca leta 2015 – ujemite »zadnji vlak«!

Državni zbor je možnost uveljavljanja začasne spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb podaljšal še za eno leto, tako da lahko delodajalci spodbudo uveljavljajo za pogodbe o zaposlitvi, ki bodo sklenjene do vključno 31. 12. 2015.
Preberi več
3. 11. 2015

Zavrnjena odstranitev videa deklice, ki pleše na Prinčevo "DANCING BABY"

Imetniki avtorskih in sorodnih pravic so se pri spletnih objavah njihovih del (YouTube, Facebook ipd.) do zdaj lahko slepo zanašali na tehniko. S pomočjo uporabe sodobnih računalniških programov so na primer založniki spremljali objave na spletu ter v primeru, ko je program zaznal avtorsko delo, zahtevali odstranitev domnevno sporne objave s spleta.
Preberi več