3. 11. 2015

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca le še do konca leta 2015 – ujemite »zadnji vlak«!

Državni zbor je možnost uveljavljanja začasne spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb podaljšal še za eno leto, tako da lahko delodajalci spodbudo uveljavljajo za pogodbe o zaposlitvi, ki bodo sklenjene do vključno 31. 12. 2015.


Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV) je leta 2013 uvedel začasno spodbudo za zaposlovanje brezposelnih oseb, na podlagi katere je delodajalec za prvih 24 mesecev trajanja zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost, tj. prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.


Oprostitev plačila prispevkov lahko uveljavlja vsak delodajalec, ki pred 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposli osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila najmanj tri (3) mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb. Zaposlitev je lahko sklenjena tudi za krajši delovni čas od polnega. Prva zaposlitev osebe ni pogoj za uveljavljanje spodbude s strani delodajalca.


Poudariti velja, da lahko spodbudo uveljavlja le tisti delodajalec, (i) ki v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo ni začel postopka odpovedi ali delavcem ni odpovedal pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, (ii) ki pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z mlajšo brezposelno osebo ni imel blokiranega TRR za 30 zaporednih dni ali več, in (iii) ki je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost.


Delodajalec mora tako zaposlitev ohraniti vsaj za obdobje 24 mesecev. V primeru, da pred pretekom 24-mesečnega roka delovno razmerje preneha zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s strani delodajalca ali zaradi izredne odpovedi, podane s strani delavca, je za delodajalca določena sankcija v obliki obveznosti plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost za celotno obdobje zaposlitve mlajše brezposelne osebe. V pogodbi pa se lahko določi, da mora delavec opraviti poskusno delo in v primeru, da ga ne opravi uspešno, se mu iz tega razloga lahko odpove delovno razmerje. Taka odpoved ne vzpostavlja obveznosti plačila delodajalca za socialno varnost za celotno obdobje zaposlitve (kot v prejšnjih dveh primerih).


Četudi se prispevki za prvih 24 mesecev trajanja zaposlitve ne plačujejo, jih je treba obračunati in v obliki REK obrazca posredovati pristojnemu organu. Spodbudo lahko tako delodajalec uveljavlja pri Finančni upravi RS ob oddaji REK-1 obrazca (dostopnega na: https://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=700), na katerem je treba označiti, da gre za zaposlitev v skladu z ZIUPTDSV.

<< Nazaj na seznam