3. 11. 2015

Zavrnjena odstranitev videa deklice, ki pleše na Prinčevo "DANCING BABY"

Imetniki avtorskih in sorodnih pravic so se pri spletnih objavah njihovih del (YouTube, Facebook ipd.) do zdaj lahko slepo zanašali na tehniko. S pomočjo uporabe sodobnih računalniških programov so na primer založniki spremljali objave na spletu ter v primeru, ko je program zaznal avtorsko delo, zahtevali odstranitev domnevno sporne objave s spleta. Založniki so tako zgolj s pomočjo tehnologije dosegli učinkovito varstvo svojih pravic, pri čemer so od uporabnikov varovanih del zahtevali, da dokažejo zakonitost njihove uporabe. Uporabniki pa so, po drugi strani, zatrjevali zlorabo pravic na strani založnikov in pretiran (nesorazmeren) poseg v njihovo pravico do izražanja ter pravične uporabe avtorskih del.


Nedavna odločitev ameriškega zveznega prizivnega sodišča, ki se nanaša na Prinčevo pesem »Dancing Baby« bo najverjetneje radikalno vplivala na dozdajšnji položaj založnikov. V konkretnem primeru je sporni video objavila toženka Stephanie Lenz leta 2007. Pri izdelavi videa svoje hčerke je toženka uporabila znano Prinčevo pesem Dancing Baby, ki je seveda avtorsko zaščitena, zato je založba zahtevala umik posnetka s spleta, ne da bi pri tem upoštevala pravico do pravične uporabe (angleško: fair use).


V soglasni odločitvi so trije sodniki odločili, da mora založnik upoštevati uporabnikovo pravico do tako imenovane pravične uporabe in ne obratno. V Sloveniji sicer instituta pravične uporabe ne poznamo, vendar bo zaradi globalnih učinkov svetovnega spleta odločitev ameriškega sodišča gotovo vplivala tudi na spletne objave v Evropski uniji. Bistveno je, da je sodišče na novo definiralo položaje strank (založba proti uporabniku) v času digitalizacije in se postavilo na stran uporabnika. Založbe se tako ne bodo mogle več zanašati zgolj na računalniške programe, saj bo nujna tudi presoja, ali gre za morebiten primer pravične uporabe. Po drugi strani založniki že svarijo pred novim valom piratstva. Vendar je sodišče v zvezi s tem poudarilo, da se morajo imetniki avtorskih pravic zavedati svoje odgovornosti, da pred pošiljanjem zahteve po umiku objave spornega dela na spletu preverijo, ali uporaba varovanih vsebin spada v polje poštene uporabe s strani posameznika.

<< Nazaj na seznam