10. 12. 2015

Nove možnosti reševanja potrošniških sporov!

14. 11. 2015 je v veljavo stopil Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), ki prinaša možnost izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), torej sporov, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja med podjetjem in potrošnikom. ZIsRPS se uporablja tako za domače, kot tudi za čezmejne potrošniške spore.


Sodelovanje podjetja v postopku IRPS je obvezno samo v primerih, ko to izrecno določa poseben zakon ali uredba Evropske unije. V vseh ostalih primerih se lahko podjetje samo odloči, ali bo sodelovalo v IRPS postopkih. Če se podjetje odloči za sodelovanje, si lahko za namen izvedbe teh postopkov izbere izvajalca IRPS.


Ne glede na svojo odločitev pa bodo morala podjetja spremeniti svoje obstoječe splošne pogoje in spletne strani. Podjetje mora namreč potrošnike posebej opozoriti, tudi če ne priznava nobenega izvajalca IRPS, in sicer na svoji spletni strani in v splošnih pogojih, ali na drug primeren način.


Če podjetje priznava izvajalca IRPS, mora potrošnika pred sklenitvijo pogodbe seznaniti, katerega izvajalca IRPS priznava, in sicer tako na svoji spletni strani, kot tudi v splošnih pogojih ali na drug primeren način. Če podjetje o tem ne obvesti potrošnika, se ga lahko kaznuje z globo za prekršek v višini 500,00 EUR, odgovorno osebo pa z globo v višini 100,00 EUR.


Poudariti velja, da lahko pobudo za začetek IRPS postopka vloži samo potrošnik, ne pa tudi podjetje. Za potrošnika je postopek načeloma brezplačen, poravnati mora samo pristojbino, ki lahko znaša največ 20,00 EUR. Zaenkrat višina stroškov IRPS postopkov, ki jih bodo morala poravnati podjetja, ni znana, bo pa odločitev o stroških morala biti sprejeta v kratkem.


Po prejemu popolne pobude za začetek postopka mora izvajalec IRPS v osmih dneh obvestiti podjetje o vloženi pobudi. Če gre za primer obveznega sodelovanja v postopku IRPS ali če se je podjetje prostovoljno zavezalo, da bo spoštovalo odločitev izvajalca IRPS (npr. v svojih splošnih pogojih poslovanja ali v pogodbi s potrošnikom), se je podjetje dolžno spustiti v postopek IRPS. V nasprotnem primeru pa izvajalec IRPS podjetje pozove, da se izreče ali soglaša s pobudo potrošnika za začetek postopka IRPS. Podjetje lahko v takem primeru kasneje, med postopkom, svoje soglasje za izvedbo IRPS postopka celo umakne, o čemer pa mora obvestiti potrošnika. Institut IPRS tako zaenkrat predstavlja zgolj dodatno možnost za reševanje potrošniških sporov, za katero se v tem trenutku še ne ve, ali se bo v praksi uveljavila (predvsem še ni gotovo, ali se bodo podjetja odločala za to možnost) ali ne.


Podjetja bodo morala uskladiti svoje poslovanje z določbami ZIsRPS do 14. 5. 2016.

<< Nazaj na seznam