10. 12. 2015

Ohranitev stopenj DDV in sprememba načina obračunavanja DDV ob uvozu od julija 2016

Državni zbor je 18. 11. 2015 potrdil novelo Zakona o davku na dodano vrednost (novela ZDDV-1I), ki uvaja dve bistveni novosti:


  • stopnje DDV, ki so bile v juliju 2013 zvišane kot začasni ukrep (zvišanje redne stopnje iz 20 % na 22 % in zvišanje znižane stopnje iz 8,5 % na 9,5 %), bodo sedaj postale trajne. Še naprej bo torej veljala splošna stopnja DDV v višini 22 % in znižana stopnja DDV v višini 9,5 %.
  • uvoznikom, registriranim za DDV, pri uvozu blaga ne bo več treba fizično plačevati uvoznega DDV, pač pa bodo obveznost za plačilo uvoznega DDV le prikazali v tekočem DDV obračunu in jo lahko tudi takoj znižali za višino vstopnega DDV iz istega meseca. S tem se zmanjšuje finančna obremenitev uvoznikov (proces bo zanje z vidika likvidnosti manj obremenjujoč), obenem pa se še naprej ohranja načelo nevtralnosti DDV. Sprejeta rešitev se bo pričela uporabljati šele za blago, ki bo v Slovenijo uvoženo po 1. 7. 2016.

<< Nazaj na seznam