10. 12. 2015

Obvezno elektronsko vročanje dokumentov davčnim zavezancem (eVročanje)

S 1. 1. 2016 Zakon o davčnem postopku uvaja nov način vročanja dokumentov davčnim zavezancem (eVročanje). Elektronsko vročanje bo obvezno za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Druge fizične osebe pa se lahko prostovoljno prijavijo v sistem eVročanja. Vročanje se bo izvajalo prek informacijskega sistema eDavki, za katerega morajo zavezanci pridobiti elektronsko digitalno potrdilo.


Vročanje bo potekalo na sledeči način: ko bo Finančna uprava RS pripravila dokument za vročanje, ga bo naložila v zavezančev portal v eDavkih, hkrati pa bo v eDavke posredovala informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu. Če bo zavezanec posredoval še alternativni elektronski naslov (npr. službeni naslov ali gmail, hotmail ipd.), se bo informacija o odloženem dokumentu posredovala tudi na ta naslov.


Dokumenti, ki se bodo vročali prek storitev eVročanje, bodo vročeni osebno. To pomeni, da bo moral zavezanec najprej elektronsko podpisati vročilnico, nato pa bo prevzel dokument. Če zavezanec dokumenta ne bo prevzel v roku 15 dni od vložitve v portal eDavki, se bo dokument štel za vročenega z dnem preteka tega roka.


V decembru 2016 bo Finančna uprava RS objavila seznam dokumentov, ki jih bo s 1. 1. 2016 začela vročati le še preko postopka eVročanja. Seznam se bo s časom dopolnjeval, saj je predvideno povečanje števila dokumentov, ki se bodo vročali le še elektronsko.

<< Nazaj na seznam