10. 12. 2015

Uvedba davčnega potrjevanja računov v začetku leta 2016

Državni zbor RS je 15. julija 2015 sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), ki se bo začel uporabljati 2. januarja 2016.


Sprejet sistem omogoča, da bodo blagajne zavezancev prek spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS, ki bo potrdila in shranila podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času.


Zavezanec bo ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino moral izdati račun prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa, in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve. Kot »gotovina« se šteje tudi plačilo s kreditnimi in debetnimi karticami.


Da bi razbremenili tiste zavezance, ki izdajajo manjše število računov, je takim zavezancem omogočeno izdajanje računov s pomočjo aplikacije na portalu eDavki. Predvideno je prehodno obdobje, v katerem bodo zavezanci lahko izdajali račune iz vezane knjige računov, ki jih bo treba potrditi prek aplikacije na portalu eDavki v desetih dneh od izdaje.


Kupec blaga oziroma prejemnik storitve bo moral prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega organa ali tržnega inšpektorata v skladu z zakonom, ki ureja delovanje Tržnega Inšpektorata. Kupec bo lahko za vse izdane račune preveril, ali so bili ustrezno prijavljeni pri Finančni upravi. To bo lahko storil z uporabo posebne mobilne aplikacije ali prek spletne strani Finančne uprave. Sistem bo tako omogočal dvojno kontrolo izdanih računov prek Finančne uprave in prek kupca.


Izvajanje postopka potrjevanja računov in izdajanje računov v skladu ZDavPR bo mogoče že decembra 2015. Na tak način bo zavezancem omogočen lažji prehod na nov način izdajanja računov.

<< Nazaj na seznam