19. 1. 2016

S 1. aprilom 2016 začne veljati novi Zakon o javnem naročanju

Konec leta 2015 je bil potrjen Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta s 26. februarja 2014 o javnem naročanju. ZJN-3 prinaša poenostavitev postopkov javnega naročanja in stremi k bolj ekonomični porabi javnega denarja ter uvaja še nekatere novosti.
Preberi več
19. 1. 2016

Že veste, kako v letu 2016 pravilno izplačevati minimalno plačo?

Za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016 dalje, velja nova definicija minimalne plače. Minimalna plača predstavlja mesečno plačo za delo, opravljeno v polnem delovnem času, pri čemer v znesek minimalne plače niso (več) vključeni dodatki za nočno delo ter za nedeljsko in praznično delo.
Preberi več
19. 1. 2016

Uvedba spodbud za delodajalce pri zaposlovanju starejših brezposelnih oseb

S 1. januarjem 2016 je v veljavo stopil Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (Ur. l. RS, št. 90/15; ZIUPTD), ki za delodajalce prinaša ugodnosti pri zaposlovanju brezposelnih oseb, starejših od 55 let.
Preberi več
19. 1. 2016

Spremenjeni dohodninski razredi od 1. januarja 2016 dalje

Državni Zbor je 15. decembra 2015 potrdil predlog Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki za davčni leti 2016 in 2017 spreminja mejo med drugim in tretjim razredom dohodninske lestvice.
Preberi več
19. 1. 2016

Tek odpovednega roka v primeru sodne odpovedi najemne pogodbe za poslovni prostor

V nedavni sodbi, opr. št. III Ips 40/2014, z 28. oktobra 2015 je Vrhovno sodišče RS odločilo, da odpovedni rok v primeru sodne odpovedi najemne pogodbe za poslovni prostor začne teči od vročitve odpovedi sopogodbeniku, s čimer je Vrhovno sodišče RS odgovorilo na v praksi sporno vprašanje glede začetka tega odpovednega roka v primeru sodne odpovedi.
Preberi več
19. 1. 2016

Afera Volkswagen Dieselgate ali kaj lahko storijo lastniki avtomobilov z napako?

Konec novembra 2015 je Volkswagen pričel s prvimi ukrepi za odpravo napak na motorjih, ki jih je razkrila afera Dieselgate. Koncern Volkswagen je podal uradne izjave za Evropo, in sicer glede nadaljnjih korakov pri popravilu avtomobilov z 1.6 in 2.0 motorjem, ki naj bi jih izvedli predvidoma do konca leta 2016.
Preberi več