19. 1. 2016

Uvedba spodbud za delodajalce pri zaposlovanju starejših brezposelnih oseb

S sprejetjem interventnega zakona je zakonodajalec želel izboljšati konkurenčnost delavcev, starih od 55 do 64 let, s tem pa tudi prispevati k njihovi hitrejši in stabilnejši zaposlitvi (stopnja delovne aktivnosti v tej starostni skupini je bila lani le približno 38 %). Delodajalec, ki bo v času od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 zaposlil osebo, starejšo od 55 let, pred tem prijavljeno v evidenci brezposelnih oseb vsaj šest mesecev, bo, ne glede na sistemske predpise s področja socialne varnosti, za prvih 24 mesecev njene zaposlitve oproščen plačila vseh socialnih prispevkov delodajalca.


Delodajalec bo v tem primeru, za razliko od že uveljavljenega ukrepa oprostitve plačila prispevkov delodajalca v primeru zaposlitve osebe, mlajše od 30 let, oproščen plačila socialnih prispevkov za vsakršno zaposlitev starejše brezposelne osebe, ne glede na čas trajanja sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Spodbudo bo tako mogoče koristiti za obdobje do največ 24 mesecev, četudi bo delodajalec z osebo, starejšo od 55 let, sklenil več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, če bo ta oseba pri delodajalcu ostala zaposlena brez vmesnih prekinitev celoten čas.


Do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za zgoraj navedeno ciljno skupino je upravičen zgolj tisti delodajalec, ki izpolnjuje pogoje, določene v ZIUPTD.

<< Nazaj na seznam