19. 1. 2016

Spremenjeni dohodninski razredi od 1. januarja 2016 dalje

S spremembo ZUJF se meja med 27% obdavčitvijo (drugi razred) in 41% obdavčitvijo z dohodnino (tretji razred) zvišuje z 18.960,28 EUR letne neto davčne osnove na 20.400,00 EUR letne davčne osnove (letna neto davčna osnova je letni bruto dohodek, znižan za obvezne prispevke za socialno varnost, stroške in olajšave).


Obenem omenjeni zakon še za (najmanj) dve leti podaljšuje obstoj četrtega dohodninskega razreda (50% obdavčitev z dohodnino), ki je bil v letu 2013 uveden kot začasen krizni ukrep in bi moral sicer s koncem leta 2015 prenehati.


Dohodninska lestvica je torej od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 sledeča (spremembe glede na leto 2015 so označene v krepkem tisku):

Če znaša neto letna davčna osnova (v EUR) Znaša dohodnina (v EUR)
nad do
8.021,34 16%
8.021,34 20.400,00 1.283,41 + 27% nad 8.021,34
20.400,00 70.907,20 4.625,65 + 41% nad 20.400,00
70.907,20 25.333,60 + 50% nad 70.907,20

Po besedah Vlade RS naj bi letna davčna osnova v višini 20.400,00 EUR predstavljala dohodek v višini približno 1,5-kratnika povprečne slovenske plače. Ukrep zvišanja meje za prehod in drugega v tretji dohodninski razred naj bi torej omogočil, da bo 12 % oz. 114.740 zavezancev v letih 2016 in 2017 plačalo manj davka, kot so ga (ob enakih dohodkih) plačali v letu 2015.

<< Nazaj na seznam