11. 2. 2016

Znesek minimalne plače tudi v letu 2016 ostaja nespremenjen

Zakon o minimalni plači (ZMinP) v 5. členu določa, da se višina minimalne plače enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin, pri čemer se za uskladitev minimalne plače uporabi podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. ZMinP sicer določa, da se pri določitvi minimalne plače upošteva tudi rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarska rast in gibanje zaposlenosti, vendar se je znesek minimalne plače v preteklosti vedno usklajeval samo z rastjo cen življenjskih potrebščin.


Čeprav smo imeli v Sloveniji leta 2015 deflacijo in osnova za uskladitev plače znaša -0,5 %, je MDDSZ odločilo, da znesek minimalne plače v letu 2016 ostane nespremenjen in torej še vedno znaša 790,73 EUR (Ur. l. RS, št. 6/15). Ker MDDSZ razlogov za odstop od dosedanje prakse ni obrazložilo, so predstavniki delodajalcev ostro kritizirali predmetno odločitev, ki jim je bila predstavljena na januarski seji Ekonomsko-socialnega sveta, saj jo smatrajo za samovoljno in protipravno.

<< Nazaj na seznam