10. 3. 2016

Novela ZFPPIPP – Nepošteni dolžniki zdaj še težje do odpusta obveznosti

Vložen je bil predlog novele Zakona o spremembah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G), s katero se želi preprečiti zlorabe instituta osebnega stečaja ter predvsem instituta odpusta obveznosti v osebnem stečaju.
Preberi več
10. 3. 2016

S koncem marca 2016 v veljavi prenovljena Uredba o blagovni znamki Skupnosti

Evropski parlament je decembra 2015 odobril paket reform sistema ureditve blagovne znamke EU, med katere sodi tudi Uredba (EU) 2015/2424. S prenovo sistema želi EU zagotoviti modernizacijo sistema varstva blagovnih znamk EU in uporabnikom omogočiti cenejši, hitrejši in varnejši dostop do prijave blagovnih znamk.
Preberi več
10. 3. 2016

Ščit zasebnosti EU–ZDA po mnenju EU omogoča ponoven iznos osebnih podatkov v ZDA, vendar pod strožjimi pogoji

2. februarja 2016 sta EU in ZDA sklenili nov politični dogovor o varstvu osebnih podatkov – »Ščit zasebnosti EU–ZDA«, ki naj bi nadomestil v jeseni 2015 razveljavljen dogovor o Varnem pristanu in s tem omogočal varen prenos osebnih podatkov iz EU v ZDA.
Preberi več
10. 3. 2016

Kako varni so vaši dokumenti in predmeti pri odvetniku v primeru hišne preiskave odvetniške pisarne?

Po mnenju Ustavnega sodišča RS je komunikacija med odvetnikom in njegovo stranko zaupne narave, zato v zvezi s temi podatki niso dopustna nobena preiskovalna dejanja pri odvetniku, ki je zagovornik osebe, zoper katero se vodita predkazenski ali kazenski postopek. V odvetnikovo zasebnost pa je mogoče poseči izjemoma zaradi pregona kaznivih dejanj, če je poseg nujen in če do podatkov ni mogoče priti na drug način.
Preberi več