10. 3. 2016

S koncem marca 2016 v veljavi prenovljena Uredba o blagovni znamki Skupnosti

Evropski parlament je decembra 2015 odobril paket reform sistema ureditve blagovne znamke EU, med katere sodi tudi Uredba (EU) 2015/2424. S prenovo sistema želi EU zagotoviti modernizacijo sistema varstva blagovnih znamk EU in uporabnikom omogočiti cenejši, hitrejši in varnejši dostop do prijave blagovnih znamk.


Uredba (EU) 2015/2424 začne veljati 23. 3. 2016, del določb pa se uporablja šele od 1. 10. 2017. Nova ureditev med drugim prinaša cenejše pristojbine za prijavo in podaljšanje veljavnosti blagovne znamke. Nadalje se širijo absolutni in relativni razlogi za zavrnitev blagovne znamke, omogoča se zaščita blaga v tranzitu čez EU območje, spreminja se rok za obnovo podaljšanja veljavnosti znamke, poročilo o poizvedbi pa bo Urad EU za intelektualno lastnino po novem pripravil zgolj na zahtevo prijavitelja.


Spreminja se tudi terminologija: »blagovna znamka Skupnosti (CTM)« se bo namreč preimenovala v »blagovno znamko EU (EUTM)«, »Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM)« pa v »Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO)«. Nadalje Uredba odpravlja pogoj grafične predstavitve in uvaja nove oblike, ki so lahko predmet zaščite (izrecno sta omenjena tudi zvok in barve).


Z uvedbo Uredbe bo prijava blagovne znamke EU mogoča zgolj prek Urada EU za intelektualno lastnino in ne več tudi prek uradov držav članic, kot je veljalo doslej. Po novem je zahtevana tudi jasna opredelitev blaga, tako da načeloma ne bo več mogoča opredelitev blaga kot celoten razred iz Nicejske klasifikacije.


Z novo Uredbo je omogočena zaščita izdelkov tudi v primeru, ko njihovo blago ni namenjeno sprostitvi na evropski trg. Ta novost je pomembna za imetnike blagovnih znamk, ki so se srečevali s problematiko ponaredkov v tranzitu, namenjenih v države izven EU (v Sloveniji predvsem v primeru tranzitov v države bivše Jugoslavije).

<< Nazaj na seznam