12. 4. 2016

Pripravlja se nova ureditev varstva osebnih podatkov v EU

Konec leta 2015 so evropske institucije po večletnih pogajanjih dosegle dogovor o prenovi sistema varstva osebnih podatkov v EU, ki jo je Evropska komisija predlagala že leta 2012. Reforma je bila nujno potrebna tako z vidika varstva pravic posameznikov, kot tudi prostega pretoka osebnih podatkov, kar je ključno za dosego ciljev Digitalne agende za Evropo 2020.
Preberi več
12. 4. 2016

Socialni partnerji s področja gostinstva in turizma so podpisali novo kolektivno pogodbo

S 1. marcem 2016 je v veljavo stopila nova Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki prinaša nekaj manjših sprememb za delavce in delodajalce v tej panogi.
Preberi več
12. 4. 2016

Nov Carinski zakonik EU

S 1. majem 2016 stopi v veljavo nov Carinski zakonik Evropske unije (CZEU), ki je bil sprejet z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in sveta o Carinskem zakoniku Unije.
Preberi več