12. 4. 2016

Socialni partnerji s področja gostinstva in turizma so podpisali novo kolektivno pogodbo

S 1. marcem 2016 je v veljavo stopila nova Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki prinaša nekaj manjših sprememb za delavce in delodajalce v tej panogi.

Nova Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (KPGT) je sklenjena za določen čas do 31. decembra 2017 in velja za vse delodajalce, ki so člani Turistično gostinske zbornice Slovenije in/ali Združenja delodajalcev Slovenije. Pričakujemo, da bo predmetna kolektivna pogodba dobila razširjeno veljavnost in s tem zavezovala vse delodajalce iz sektorja gostinstva in turizma.

Nova KPGT ne uvaja bistvenih sprememb, ki bi vplivale na pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, saj so socialni partnerji z novo pogodbo predvsem želeli »podaljšati« prejšnjo kolektivno pogodbo, ki je prenehala veljati 31. decembra 2015. V nadaljevanju predstavljamo nekaj manjših sprememb, ki so po naši oceni relevantne.

 

S KPGT se uveljavlja obveznost delodajalcev, da poleg obveznosti zagotavljanja varnega in za delo neškodljivega okolja sprejmejo pravilnik, s katerim uredijo uporabo in vzdrževanje predpisanih uniform in druge delovne opreme. Vsem delodajalcem, ki jih zavezuje nova KPGT, tako priporočamo, da pripravijo omenjeno dokumentacijo, če tega še niso storili.

Z novo KPGT se nadalje spreminjajo še določbe o neenakomerni razporeditvi delovnega časa in njegovi prerazporeditvi ter črtajo določbe o odpovedi zaposlitve večjemu številu delavcev in o presumpciji uspešno opravljenega dela, v primeru, ko delodajalec delavcu ni podal ocene o opravljenem poskusnem delu najmanj tri delovne dni pred njegovim iztekom. KPGT določa tudi dodatne obveznosti Komisije za razlago kolektivne pogodbe, ki se mora po novem do postavljenih vprašanj opredeliti v roku 30 dni, svoje delo pa urediti s poslovnikom.

 
<< Nazaj na seznam