12. 4. 2016

Nov Carinski zakonik EU

S 1. majem 2016 stopi v veljavo nov Carinski zakonik Evropske unije (CZEU), ki je bil sprejet z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in sveta o Carinskem zakoniku Unije.

CZEU prinaša novosti, kot so: (i) centralizirano carinjenje in avtomatizacija postopka carinjenja; (ii) poenostavitev in poenotenje carinskega postopka; (iii) razširitev in dopolnitev kriterijev in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni gospodarski subjekti, da lahko uveljavljajo carinske poenostavitve; (iv) uveljavitev pravice do pritožbe na odločitve carinskih organov in pravice do izjave pred sprejetjem odločbe, ki bi lahko imela negativne posledice; (v) obdavčljivost licenčnin in avtorskih honorarjev, ne glede na to, ali je bilo blago prodano in/ali je bila licenčnina ali avtorski honorar kupcu zaračunan, in podobno.

Poleg ostalih poenostavitev in sprememb CZEU določa tudi obvezno elektronsko izmenjavo in shranjevanje podatkov, pri čemer pa je za popolno vzpostavitev elektronskega okolja predvideno prehodno obdobje, ki se izteče 31. decembra 2020.

Copyright © 2016 Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o.. Vse pravice pridržane.

 

V kolikor ne želite več prejemati našega glasila, se lahko odjavite, tako da nam pošljete e-sporočilo na info@fpj-op.si z vsebino “Odjava”.

To besedilo ne predstavlja pravnega nasveta in je izključno namenjeno osvetlitvi določenih pravnih tem. Iz tega razloga ne jamčimo za popolnost vseh vsebovanih informacij, ki tudi ne morejo nadomestiti konkretnega pravnega nasveta. V kolikor imate v zvezi z obravnavanimi temami ali kakšnimi drugimi pravnimi temami morebitna nadaljnja vprašanja, nam to prosim sporočite, da vam bomo lahko pomagali.


Naš naslov:

Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o.

Bleiweisova cesta 30

Ljubljana 1000

Slovenia

 
<< Nazaj na seznam