10. 5. 2016

Določitev predmetov in omejevanje finančnih zavarovanj pri javnem naročanju

S sprejetjem novih uredb se določajo boljši pogoji za manjša in novejša podjetja pri sodelovanju na razpisih javnega naročanja.

V enem izmed prejšnjih člankov smo že pisali o Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), ki je začel veljati s 1. aprilom 2016, Vlada Republike Slovenije pa je sprejela še Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (URED 7200) in Uredbo o skupnem javnem naročanju vlade Republike Slovenije (URED 7201), ki sta začeli veljati 22. aprila 2016. Namen uredb je omejitev finančnih zavarovanj, ki so obvezna pri javnem naročanju, ter določitev predmetov, ki jih vlada naroča skupno. Lahko pričakujemo, da bo zlasti Uredba 7200 doprinesla k transparentnosti v javnem naročanju.

Z URED 7200 se tako pri javnem naročanju onemogoča postavljanje previsokih zavarovanj ponudnikom, kar bo pozitivno vplivalo predvsem na poslovanje manjših in novejših podjetij, ki še niso uveljavljena na trgu in nimajo možnosti ponuditi visokih zavarovalnih zneskov. Uredba ureja, kdaj se lahko zahteva finančno zavarovanje, v katerih primerih pri javnem naročilu blaga in javnem naročilu storitev se lahko zahteva bančna garancija ter višino finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali odpravo napak v garancijskem roku.

Z URED 7201 se določa, kaj so predmeti skupnega javnega naročanja, ki jih za posamezno leto določi vlada na predlog izvajalca skupnega javnega naročanja, in kakšni so v tem primeru pogoji. V določbah uredbe so zajete tudi izjeme pri skupnem javnem naročanju oziroma je določeno, kdaj lahko zavezanec samostojno izvede postopek oddaje javnega naročila in sklene pogodbo ali okvirni sporazum z dobaviteljem ali izvajalcem.

<< Nazaj na seznam