9. 6. 2016

ZPIZ-2 skladen z ustavo, sindikati bodo pravico iskali na evropskem sodišču

Ustavno sodišče je 21. aprila 2016 sprejelo odločbo št. U-I-246/2016 o ustavnosti 4. in 5. odstavka 27. člena ZPIZ-2, katerih presojo je predlagalo več sindikatov in posameznikov.
Preberi več
9. 6. 2016

Razširitev dopustnih ugovornih razlogov zoper sklep o izbrisu pravne osebe iz sodnega registra

Upniki bodo po novem lažje dosegli ustavitev postopka izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije v primerih, kjer je postopek sprožen iz razloga, ker pravna oseba ne posluje na poslovnem naslovu, s katerim je vpisana v sodnem registru.
Preberi več
9. 6. 2016

Razširjena veljavnost kolektivne pogodbe za izbrane dejavnosti v turizmu

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (v nadaljevanju »KPGT«), ki je bila sprejeta 19. februarja 2016, je z 21.majem 2016 pridobila razširjeno veljavnost za izbrane dejavnosti v turizmu.
Preberi več
9. 6. 2016

Ali ponudnik brezplačnega brezžičnega omrežja odgovarja za kršitve uporabnikov?

Generalni pravobranilec EU je podal mnenje, ali lahko ponudnik odgovarja za kršitve tretjih oseb prek odprtega in brezplačnega internetnega omrežja, ki sicer pomeni samo obstransko ponudbo tega ponudnika.
Preberi več