9. 6. 2016

RAZŠIRJENA VELJAVNOST KOLEKTIVNE POGODBE ZA IZBRANE DEJAVNOSTI V TURIZMU

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (v nadaljevanju »KPGT«), ki je bila sprejeta 19. februarja 2016, je z 21.majem 2016 pridobila razširjeno veljavnost za izbrane dejavnosti v turizmu.

S tem KPGT velja za vse delodajalce v nekaterih dejavnostih, neodvisno od tega, ali so sami člani podpisnikov kolektivne pogodbe.

Sklep o razširjeni veljavnosti je bil objavljen 20. maja 2016 v Uradnem listu RS, št. 36/2016. KPGT po novem zavezuje vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno izmed naslednjih dejavnosti: 55.100 – dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, 55.300 – dejavnost avtokampov, taborov, 79. – dejavnost potovalnih agencij (vključno s podkategorijami), organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti ali 92. 001 – dejavnost igralnic.

O spremembah, ki jih doprinaša predmetna KPGT, smo že pisali v naši aprilski številki.

 

<< Nazaj na seznam