9. 6. 2016

ALI PONUDNIK BREZPLAČNEGA BREZŽIČNEGA OMREŽJA ODGOVARJA ZA KRŠITVE UPORABNIKOV?

Generalni pravobranilec EU je podal mnenje, ali lahko ponudnik odgovarja za kršitve tretjih oseb prek odprtega in brezplačnega internetnega omrežja, ki sicer pomeni samo obstransko ponudbo tega ponudnika.

V primeru Tobias Mc Fadden proti Sony Music Entertainment Germany GmbH (C-484/14; »Mc Fadden«) se Sodišče EU ukvarja z vprašanjem odgovornosti ponudnika storitev brezplačnega brezžičnega omrežja zaradi kršitve avtorskih pravic s strani tretjih – uporabnikov teh storitev. V omenjenem primeru je Mc Fadden v svojem podjetju, ki se ukvarja s prodajo in najemom pripomočkov za prireditve, svojim strankam brezplačno zagotavljal tudi dostop do interneta. Leta 2010 je bilo prek tega brezplačnega omrežja s strani tretje osebe (stranke) preneseno glasbeno delo, katerega imetnik avtorskih pravic je družba Sony.

Generalni pravobranilec EU Maciej Szpunar (»Pravobranilec«) je po preučitvi zadeve ugotovil, da ponudnik brezplačnega brezžičnega omrežja ne more nadzorovati vseh podatkov, ki se prenašajo ob njegovi uporabi ter ugotovil, da bi odgovornost za kršitve tretjih prek takega omrežja, ki sicer pomeni samo obstransko ponudbo, pomenila preveliko tveganje za ponudnike in bi nedvomno precej zmanjšala ponudbo takih dostopov. Brezplačno omrežje (zlasti pri »hitrih« storitvah, kot so kioski, hitra prehrana, trgovine, ipd.) namreč pomeni privlačno dodano vrednost podjetju in povečuje zadovoljstvo strank ter ugled podjetja.

Zato bi bila obveznost zaščite dostopa do takega omrežja lahko problematična, saj bi zmanjšala pripravljenost ponujati tak dostop, uporabniki pa teh storitev ne bi tako pogosto uporabljali. Obveznost zaščite bi bila tudi nesorazmerna, če ponudnik ponuja dostop do brezplačnega omrežja le kot dodatno dejavnost. Zato je pravobranilec mnenja, da ponudnik ne more odgovarjati za kršitve tretjih, ki jih ti zagrešijo prek ponudnikovega brezplačnega brezžičnega omrežja, ki ga podjetnik ponuja kot dodatno dejavnost.

<< Nazaj na seznam