7. 7. 2016

Razveljavitev življenjskih zavarovanj

Ali zavarovalnicam res grozijo množične tožbe na razveljavitev življenjskih zavarovanj in povrnitev vplačanega denarja?

V javnosti se pojavljajo informacije o množičnih tožbah na razveljavitev življenjskih zavarovanj, ki naj bi doletele zavarovalnice. V Nemčiji in Avstriji sta bili namreč sprejeti sodni odločbi, s katerima je bila potrjena odločitev Sodišča EU v zadevi W. Endress proti Allianz Lebensversicherungs AG, št. C-209/12 z 19. 12. 2013, ki določa, da mora biti zavarovanec jasno obveščen o izvrševanju možnosti do odstopa od zavarovalne pogodbe pred njeno sklenitvijo. Na podlagi navedenih odločitev sedaj zavarovanci, ki so zavarovalne pogodbe za življenjsko zavarovanje sklenili v Nemčiji in Avstriji, zahtevajo razveljavitev življenjskih zavarovanj, če ob njihovi sklenitvi niso bili dovolj natančno informirani o pogojih zavarovanja in rokih za odpoved pogodb ter od zavarovalnic zahtevajo tudi vračilo vplačanega denarja.

Na udaru so predvsem tiste zavarovalne pogodbe, ki ne vsebujejo informacij in rokov za odstop od pogodbe oziroma dokumenta o posredovanju informacij s strani zavarovalnega agenta zavarovancu.

V Nemčiji in Avstriji zavarovanci že množično vlagajo tožbe proti zavarovalnicam. Domneva se, da bi v najslabšem primeru zavarovalnice v Nemčiji morale posameznikom vrniti 400 milijard EUR, v Avstriji pa 200 milijard EUR. Agencija za zavarovalni nadzor Slovenije (AZN) opozarja, da je treba skrbno pregledati posamezne zavarovalne pogodbe oziroma zavarovalne police, sklenjene v Avstriji, Nemčiji oziroma v Sloveniji ter preveriti, ali vsebujejo določila glede odstopa od pogodbe.

Hkrati pa AZN poziva k previdnosti pri morebitni vključitvi v skupinske tožbe proti zavarovalnicam. Množično se namreč pojavljajo agenti, ki novačijo posameznike za vložitev skupinske tožbe proti zavarovalnicam v Nemčiji in Avstriji in ponujajo zagotovljen uspeh. Ker niso vse zavarovalne police enake, niso nujno vse primerne za razveljavitev in zahtevek od zavarovalnic, zato tudi sam uspeh v sodnem postopku ne more biti zagotovljen.

<< Nazaj na seznam