14. 9. 2016

V uporabi nov zakon o trošarinah

S 1. 8. 2016 se je začel uporabljati novi Zakon o trošarinah (ZTro-1), ki prinaša pomembne posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju trošarin.

 

Vsebinska prenova je bila potrebna predvsem zaradi uskladitev določb z evropskimi direktivami, odpravila pa naj bi tudi nekatere administrativne ovire ter nejasnosti, ki so se pokazale pri izvajanju zakona v praksi. Sistem, ki bo bolj pregleden, jasen in učinkovit, naj bi zagotovil tudi lažjo uporabo predpisa ter večjo pravno varnost zavezancev. S tem pa se razbremenjuje gospodarstvo, povečuje konkurenčnost ter zmanjšuje stroške – tako za zavezance, kot tudi za davčni organ. 

 

Zakon odpravlja administrativne obveznosti na področju, kjer so ocenjena tveganja za nedovoljena ravnanja nizka, torej:

 • odpravo rednega mesečnega vlaganja obračunov trošarine,
 • odpravo poročanja o vnosu in uvozu za trošarinske izdelke, za katere ne nastane obveznost za obračun trošarine,
 • odpravo obveznosti pečatenja tovorkov,
 • odpravo obveznosti vlaganja obračunov za tobačne izdelke za zneske popisa oziroma poračuna do 10 evrov,
 • odpravo nadzora nad gibanjem in rabo energentov, ki se ne uporabljajo za pogon ali ogrevanje,
 • vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki,
 • poenostavitev prijave in odjave v evidenco trošarinskih zavezancev.

 

Hkrati se uvajajo novi postopki za zavezance, kjer so ugotovljena visoka tveganja za nedovoljena ravnanja, ki lahko potencialno zmanjšujejo prihodke iz naslova trošarin (npr. surovi tobak, rezani tobak, tobačni izdelki, mazalna olja), ter možnosti določitve zavarovanja plačila trošarine za dobavitelje električne energije in zemeljskega plina ter proizvajalce trošarinskih izdelkov izven režima odloga.

 

Zakon je prijaznejši do malih proizvajalcev piva, vina in žganja, saj jim sedaj omogoča 50-odstotno znižanje trošarine, odpremo vina v drugo državo članico v režimu odloga (z ustreznimi spremnimi dokumenti), za male proizvajalce žganja pa ukinja pavšalno obdavčitev žganja za lastno rabo.

 

Zakon prinaša tudi nove ureditve, ki poenostavljajo postopke in so ugodnejši za davčne zavezance:

 • ureditev prodajalne, proste davka,
 • določitev vrste rabe energenta v napravah za kogeneracijo in rabe energenta za proizvodnjo električne energije,
 • določitev trošarine za električno energijo po količinskih razredih odjema in znižanje trošarine za odjemalce električne energije, katerih letna poraba znaša nad 10.000 MWh letno,
 • znižuje se trošarina za energente za energetsko intenzivna podjetja in
 • odpravlja se omejitev uveljavljanja vračila trošarine za komercialni prevoz blaga in potnikov za nakupe z gotovino.

 

Na koncu pa zakon prenavlja tudi kazenske določbe in določa uskladitev dovoljenj, izdanih po veljavnem zakonu, z dejanskim stanjem.

<< Nazaj na seznam