14. 9. 2016

Sprememba zakona o prijavi prebivališča

V veljavo je stopil nov Zakon o prijavi prebivališča, ki prinaša spremembe na področju prijave bivališča, pri postopku ugotavljanja dejanskega prebivališča ter pri postopku preverjanja resničnosti prijave prebivališča.

 

13. 8. 2016 je v veljavo stopil nov Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), ki se bo pričel uporabljati čez eno leto, 13. 8. 2017. Spremenjeni zakon natančneje določa pogoje in postopek prijave bivališča, določa enotne roke za prijavo in odjavo bivališča, natančneje predpisuje postopek ugotavljanja dejanskega prebivališča ter preverjanja resničnosti prijave prebivališča in drugo. Poglavitni cilj spremenjenega zakona je zmanjšati število ugotovitvenih postopkov v zvezi s prijavo bivališča in jih skrajšati, odpraviti administrativne ovire ter zagotoviti enotno prakso dela upravnih enot.

 

Poglavitna sprememba, ki jo prinaša ZPPreb-1, je najdaljše obdobje prijave začasnega prebivališča z enega na dve leti in hkratna omejitev števila začasnih prebivališč, saj posamezniku dovoljuje, da ima hkrati prijavljeno največ eno začasno prebivališče v Sloveniji ali en začasni naslov v tujini.

 

Z novim zakonom se dopušča tudi možnost obveščanja posameznikov o njihovi prijavno-odjavni obveznosti. Govora je o obveznosti prijave stalnega oz. začasnega bivališča v 8 dneh od dneva naselitve na stalnem oz. začasnem naslovu. Po novem bo namreč obveščanje mogoče še preden se sproži postopek ugotavljanja dejanskega prebivališča, ki se tako poenostavi in skrajša. Postopek upravna enota uvede v primeru, kadar (i) obstaja dvom o izpolnjeni prijavni obveznosti in upravna enota posameznika seznani s prijavno obveznostjo, ta pa se na pisanje ne odzove, ter v primerih, kadar (ii) posameznik sicer izpolni prijavno obveznost, pa vseeno obstaja dvom, da na tem naslovu prebiva.

 

ZPPreb-1 poleg že obstoječih občinskih inšpektorjev in policije kot prekrškovni organ po novem določa tudi upravne enote, ki bodo morebitne kršitve hitreje zaznale in sankcionirale, s čimer bodo prekrškovni postopki učinkovitejši. Nov zakon pa prekrškovnim organom dopušča tudi možnost, da za prekršek izrečejo globo, ki je višja od najnižje predpisane.

<< Nazaj na seznam